MZ zákonom zastaví transformáciu veľkých nemocníc

BRATISLAVA 25. júla (WEBNOVINY) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) plánuje zákonom znemožniť transformáciu fakultných nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a ďalších zariadení, ktoré plnia osobitné úlohy pri mimoriadnych situáciách. Z týchto inštitúcií sa tak už nebudú môcť stať akciové spoločnosti. "Zmenou právnej ...

BRATISLAVA 25. júla (WEBNOVINY) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) plánuje zákonom znemožniť transformáciu fakultných nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a ďalších zariadení, ktoré plnia osobitné úlohy pri mimoriadnych situáciách. Z týchto inštitúcií sa tak už nebudú môcť stať akciové spoločnosti. "Zmenou právnej formy zdravotníckeho zariadenia štát stratil jeden z nástrojov zabezpečujúcich kompetenciu štátnej správy nad zdravotnou starostlivosťou a výkonu štátnej zdravotnej politiky," zdôvodňuje MZ v návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré predložilo do pripomienkového konania.

Ak sa už nemocnica zmenila na akciovú spoločnosť, podľa návrhu MZ by predaj časti jej akcií musela schváliť vláda. Podiel štátu by však podľa návrhu nesmel klesnúť pod 51 %, a to ani v prípade navýšenia základného imania. Akciovým spoločnostiam by však mala pribudnúť možnosť vykonávať aj iné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Navrhovaná novela by mala byť účinná od januára budúceho roku, zastavenie transformácie už 30. decembra, teda ešte pred uplynutím lehoty, počas ktorej sa nemocnice mali transformovať.

Rozsiahla novela zasahuje aj do zákona o dani z príjmov, do ktorého dopĺňa nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú úhrady zdravotníckeho pracovníka za špecializačné štúdium. "Daňovo sa zvýhodnia úhrady zdravotníckeho pracovníka zaplatené vzdelávacej ustanovizni iba za ďalšie vzdelávanie, ktoré je špecializačným štúdiom u zubného lekára, lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky. Ako nezdaniteľná časť základu dane prichádza do úvahy u lekárov najviac 10 tis. Sk ročne a u sestier a pôrodných asistentiek najviac 3 500 Sk ročne," konkretizuje ministerstvo. Celkový dopad na štátny rozpočet ministerstvo odhaduje v intervale od vyše 2 mil. Sk do takmer 61 mil. Sk, podľa toho, koľko zdravotníckych pracovníkov by sa v jednom roku rozhodlo dopĺňať si vzdelanie.

Návrh zákona tiež definuje pevnú a koncovú sieť zdravotníckych zariadení, ktoré má ministerstvo určovať nariadením. Pevná sieť bude určovať počet a odborné zloženie nemocníc v príslušnom samosprávnom kraji, aby sa zabezpečila kvalitná neodkladná zdravotná starostlivosť o osobu prevzatú od záchrannej zdravotnej služby. Koncová sieť bude pozostávať z poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí v rámci verejnej minimálnej siete poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť na príslušnom spádovom území.

MZ plánuje aj sprísniť podmienky pre odborného zástupcu zdravotníckeho zariadenia, ktorý zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podľa navrhovanej úpravy by odborný zástupca mal osobne dohliadať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti po celý čas prevádzky zariadenia. Ak má jeden poskytovateľ viacero miest prevádzky, musí pre každé stanoviť osobitného odborného zástupcu. MZ tak chce ošetriť, aby odborní zástupcovia neboli iba "na papieri".

Úprava má umožniť aj zubným lekárom vykonávať zdravotnícke povolanie na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Novela tiež rozčleňuje Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Ako MZ odôvodňuje, táto komora združovala pracovníkov v 26 rozličných zdravotníckych povolaniach. Ich rozdielnosť v postavení, odbornej náročnosti však komore sťažovala fungovanie, preto sa sama vnútorne členila. Podľa navrhovanej úpravy by mali zo súčasnej organizácie vzniknúť Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora psychológov a Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, ktorá má združovať verejných zdravotníkov, fyzioterapeutov, logopédov, liečebných pedagógov a špeciálnych pedagógov.

Novela takisto stanovuje, že zdravotná sestra, pôrodná asistentka či iný zdravotnícky pracovník budú môcť vykonávať jednotlivé úkony na základe ordinácie lekára. Znamená to, že sestry budú môcť napr. podávať lieky či injekcie a podobne. Rozsah výkonov určí ministerstvo osobitným nariadením. Novela tiež ruší možnosť vlády rozhodnúť o ukončení štrajku zdravotníckych pracovníkov, nakoľko podľa návrhu môže o základných ústavných právach, akým je aj právo na štrajk, rozhodnúť výlučne súd.

SITA