Sú investície do inovatívnych liekov sociálne? - FÓRUM ZDRAVIA 2008

Predstavujú investície do inovatívnych liekov iba stále vyššie výdavky alebo, naopak, ide o zmysluplnú a z dlhodobého pohľadu aj nevyhnutnú investíciu do zdravia? Viacerí odborníci sa zhodujú, že z ekonomického pohľadu by výdavky na inovácie skutočne mali byť vnímané ako INVESTÍCIE DO ZDRAVIA, ktoré majú nespochybniteľný ZDRAVOTNÝ, ako aj SOCIÁLNY PROSPECH. Ak berieme do úvahy, že silný a zdravý štát stojí na zdravých a spokojných občanoch, je nanajvýš dôležité zabezpečiť kvalitnú a najmodernejšiu liečbu pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva. A to je možné dosiahnuť za pomoci nástrojov, ktoré umožňujú tento zdravotný a sociálny prospech pre pacientov, ako aj pre spoločnosť ako takú, zmerať/vyhodnotiť.

Inovatívne technológie, vrátane nových liekov, dnes mnohí považujú v prvom rade
za nákladové položky, ktoré čerpajú z rozpočtových zdrojov. Avšak existujú mnohé legitímne pochybnosti o tom, či je takýto pohľad na inovatívne lieky správny. Sú to naozaj iba stále vyššie výdavky alebo, naopak, rozhodujúca a neodmysliteľná investícia do zdravia?

Investície do najmodernejších liekov je okrem nákladového pohľadu potrebné
a vhodné vnímať aj ako PRÍNOS PRE CELÚ SPOLOČNOSŤ. Okrem očakávaného zlepšovania zdravotného stavu pacientov, predlžovania a skvalitňovania života, zároveň
aj zvyšujú produktivitu a prinášajú spoločnosti ekonomický rast. Dobrý zdravotný stav obyvateľov Slovenska je obzvlášť dôležitý aj v spojitosti s nepriaznivým vývojom demografických ukazovateľov. Keďže sa stále rodí menej detí a dožívame sa stále vyššieho veku, aj z tohto pohľadu je dôležité, aby sme sa dokázali a vládali postarať nielen o seba, ale aj svojich starnúcich blízkych.

„Inovácia liekov z pohľadu pacientov je samozrejme veľmi potrebná. Ak si dáme dokopy finančnú náročnosť starostlivosti o dlhodobo nevyliečiteľne chorých pacientov (invalidné príspevky, nevytváranie hodnôt pre štát, asistenčné náklady, rodina, a pod.), zistíme, že je oveľa prijateľnejšie, ak dokáže štát takýchto pacientov "stabilizovať"- čo znamená poskytovať finančné prostriedky na inovatívne lieky. Poskytnime to všetkým občanom, nakoľko cez inovatívnu liečbu sa sleduje aj sociálny aspekt. A ako konkrétne to možno spraviť? Na to sú tu odborníci, ktorí nájdu tú správnu cestu,“ uviedla Jaroslava Valčeková, predsedníčka Združenia sclerosis multiplex Nádej.

Skutočný prínos najmodernejších liekov pre pacientov, ako aj pre celú spoločnosť nebude možné komplexne vyhodnotiť, pokiaľ sa nebude vyhodnocovať ich súhrnný, teda zdravotný avšak aj sociálny prospech. Prístupy, ktoré využívajú takúto merateľnosť investícií v prospech zdravia a spokojnosti pacientov totiž existujú, a aj pomocou nich je možné spravodlivejšie stanoviť priority
a prerozdeľovať prostriedky v celom systéme zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ak sa zainteresovaným podarí nájsť spoločnú reč, bude možné neustále zvyšovať dostupnosť najmodernejších a najkvalitnejších liekov pre tých, ktorí ich potrebujú.

V prípade potreby akýchkoľvek informácií o konferencii Fórum zdravia 2008, kontaktujte, prosím, Štefániu Cickovú, PR manažérku SAFS (mobil: 0915 987 629, tel.: 02/5022 1414, e-mail: cickova@safs.sk).

**_SAFS_** _([www.safs.sk](http://www.safs.sk/)) je asociácia farmaceutického priemyslu založená v roku 1997. Členovia SAFS sú medzinárodné farmaceutické spoločnosti orientované na výskum a vývoj, ktoré pôsobia na Slovensku s podielom portfólia originálnych prípravkov minimálne 70 % z lokálneho obratu. SAFS združuje 22 spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 1100 odborníkov – lekárov, farmaceutov, ekonómov a iné profesie._

Členovia SAFS: Abbott, AstraZeneca, Bayer Schering Pharma, Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Lilly, Lundbeck, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Pfizer, Pierre Fabre Medicament, Roche, sanofi-aventis, Servier, Schering Plough, Solvay Pharma, Wyeth Whitehall.