Kúpele Číž

Tieto kúpele sa špecializujú na choroby pohybového ústrojenstva a choroby obehového ústrojenstva.
  • choroby pohybového ústrojenstva
  • choroby obehového ústrojenstva

Kúpele Číž ležia v povodí rieky Rimavy pod južným úpätím Slovenského Rudohoria, v okrese Rimavská Sobota. Podnebie kúpeľov patrí do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti s veľkým počtom slnečných dní. Je teplé, suché, typicky nížinné. Tento nížinný charakter okolia kúpeľov pôsobí relaxačne a klimatické pomery sú vhodné aj pre helioterapiu.

Za svoj vznik vďačia objaveniu slanej jódobrómovej vody so značnou mineralizáciou. Tieto slovenské kúpele sú vybudované na základe hydrogeologických, balneologických výskumov a klinických verifikácií ich účinkov. S ich výstavbou sa začalo v roku 1980. Celoštátny význam kúpele nadobudli od roku 1956, kedy boli po rekonštrukcii a renovácii znovu uvedené do prevádzky ako kúpele 2. kategórie celoštátneho významu.

Základným liečebným prostriedkom sú pramene cennej chloridnej, sódnej, jódovej studenej minerálnej vody. Hlavný prameň "Hygiea" sa používa na pitné kúry. Ďalšie dva minerálne pramene "Neptun" a "Themis", s podobným chemickým zložením s vysokým obsahom jódu, sa používajú na prípravu liečivých kúpeľov. Okrem minerálnej vody ďalším prírodným liečivým prostriedkom je farmakodynamický účinná klíma.

Na liečbu dospelých pacientov sú indikované niektoré z chorôb pohybových ústrojov, ochorenia obehového ústrojenstva. Ďalej sa tu liečia pacienti s niektorými chorobami, ktoré vznikli na podklade aterosklerózy. Na liečbu detí od 3 do 15 rokov je indikovaná Parthesova choroba a dlhotrvajúce osteomyelitídy.


Web: Kúpele Číž