Kúpele Piešťany

Tieto kúpele sa špecializujú na ochorenia dýchacích ciest, choroby pohybového ústrojenstva, nervové ochorenia, ponúka procedúru plynovej injekcie a termálne kúpalisko.
  • ochorenia dýchacích ciest
  • choroby z povolania
  • choroby pohybového ústrojenstva
  • nervové ochorenia
  • procedúra plynovej injekcie – pneumopunktúra
  • termálne kúpalisko
  • wellness-pobyty( Hotel Máj***, Hotel Sandor pavillon****, Hotel panoráma***, Hotel Satelit***, Hotel Pavla****, Penzión Rybársky dvor****)

Kúpele Piešťany sa nachádzajú na juhozápadnom Slovensku v severnom výbežku slnečnej a teplej Podunajskej nížiny, pod úpätím západných výbežkov Považského Inovca. Klíma je veľmi priaznivá, letá sú dlhé a teplé, zimy krátke a mierne. Oblasť Piešťan je vyhľadávaná počas celého roka aj pre najväčší počet slnečných dní na Slovensku.

Kúpele patria k obľúbeným a vyhľadávaným v Európe. V súčasnosti sa pokladajú za všestranne vybavené balneoterapeutické stredisko, kde sa liečivé vlastnosti termálnych minerálnych prameňov a sírneho bahna upevňujú aplikáciou najnovších poznatkov vedeckého bádania.

Prvými významnými vlastníkmi kúpeľov boli Erdödyovci, ktorí tu po napoleonských vojnách v roku 1822 postavili prvý kúpeľný dom známy ako Staré alebo Napoleonské kúpele. Skutočný rozmach a svetové meno však kúpeľom priniesla až rodina Winterovcov. Na začiatku 20. storočia tu vyrástli viaceré secesné hotely a v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia pribudlo niekoľko nových kúpeľných domov. V súčasnosti je v kúpeľoch 2400 postelí strednej a vyššej triedy.

Minerálne pramene sú liečivé síranovo – hydrogenuhličitanové, vápenato – sodné, sírne, hypotonické termy s teplotou vody 67 – 69 °C.Piešťanské bahno patrí medzi najkvalitnejšie a najznámejšie bahenné liečivé zdroje na svete. Je to jemný sediment rieky Váh, ktorý sa usadzoval v obtokovom ramene v miestach blúdivých výverov termálnej vody. Chemickými a biologickými procesmi, dlhodobým pôsobením termálnej vody, špecifických baktérií a organických látok sa premenil na liečivé bahno s pozoruhodnými liečivými vlastnosťami.

Fyzikálne a chemické vlastnosti termálnych vôd a sírneho bahna sa využívajú predovšetkým na liečbu pacientov s reumatickými ochoreniami. Popri hlavnom indikačnom zameraní na liečbu chorôb pohybových ústrojov a nervových chorôb liečia sa v špecializovanom kúpeľnom dome “Pro Patria” pacienti so stavmi po zápalových chorobách centrálneho nervstva po odznení akútneho stavu, po úplnom alebo čiastočnom ochrnutí jednej polovice tela – hemiplégie a hemiparézy – cievneho pôvodu, taktiež po odznení akútneho stavu, ďalej pacienti so stavmi poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva a s poruchami pohyblivosti zapríčinenými degeneratívnymi a vývojovými zmenami.

Na kúpeľnú liečbu do Piešťan nemôžu byť prijatí pacienti s reumatickou horúčkou, akútnymi dnavými záchvatmi a chorobami v štádiu akútneho vzplanutia. Tieto choroby a stavy sú pre kúpeľnú liečbu kontraindikované.


Web: Kúpele Piešťany