Kúpele Štrbské Pleso

Tieto kúpele sa špecializujú na ochorenia dýchacích ciest a ponúka procedúru plynovej injekcie.
  • ochorenia dýchacích ciest
  • procedúra plynovej injekcie – pneumopunktúra
  • wellness-pobyty (Hotel Solisko****)

Kúpele Štrbské Pleso sú najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku. Ležia pri rovnomennom jazere glaciálneho pôvodu v nadmorskej výške 1351 m, v západnej časti slovenských veľhôr Vysokých Tatier, na morénovej terase južného úbočia hlavného tatranského masívu, ktorý dosahuje výšku 2600 m. Práve táto výhodná poloha s terapeuticky účinnou klímou podmienila vznik klimatických kúpeľov na Štrbskom Plese.

Prvú zmienku o Štrbskom Plese nachádzame v roku 1644 v zemepisnom diele Dávida Fröhlicha. Rozvoj Štrbského Plesa začína, podobne ako rozvoj celého tatranského regiónu, po spojení Popradu so svetom Košickou-Bohuminskou železnicou (r. 1871). Vznik kúpeľov sa datuje od roku 1877, kedy sa zásluhou zakladateľa Štrbského Plesa grófa Jozefa Szentiványiho začali vo vtedajších ubytovacích zariadeniach poskytovať aj prvé liečebno-balneologické procedúry. V roku 1885 bolo Štrbské Pleso vyhlásené za kúpeľné miesto. Po prvej svetovej vojne slúžili vystavané objekty ako liečebne pre vojnových rekonvalescentov. Po druhej svetovej vojne sanatóriá slúžili opäť vojnovým rekonvalescentom, neskôr pre liečbu tuberkulózy a od 50-tych rokov i pre liečbu nešpecifických ochorení dýchacích ciest. Neskôr slúžili kúpele pre liečbu dospelých a vytvorili sa podmienky aj na liečbu dorastu a deti.

Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. V kúpeľoch sú používané špecifické procedúry vzhľadom na zameranie kúpeľov – preplach nosohltanu, aeroionoterapia, polohova drenaz, oxygenoterapia, ale aj štandardné typy procedúr kúpeľov – rôzne masáže, kúpele, zábaly a.i.

Komplex liečebných domov a moderných hotelov vo vysokohorskom prostredí vytvára vhodné podmienky na širšie využitie jedinečného prostredia. Popri svojom prvoradom liečebnom význame je Štrbské Pleso aj vyhľadávaným strediskom letnej rekreácie a zimných športov, kongresov, školení a škôl v prírode.


Web: Kúpele Štrbské Pleso