NEPKO

Informačný a odborný dvojmesačník o sluchovo postihnutých deťoch a mládeži.

Informačný a odborný dvojmesačník o sluchovo postihnutých deťoch a mládeži.


Kontakt

Web: Časopis NEPKO

Vydavateľ: Spolok nepočujúcich pedagógov SNEPEDA
Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava
IČO: 37950801
E-mail: birka.p@gmail.com

Redakcia: NEPKO
Mikulášská 5, 811 03 Bratislava
E-mail: redakcia.nepko@gmail.com