Onko magazín

Onko magazín je štvrťročník určený onkologickým pacientom, ich rodinným príslušníkom, ale i širokej verejnosti v zmysle prevencie pred onkologickými ochoreniami.

Onko magazín je štvrťročník určený onkologickým pacientom, ich rodinným príslušníkom, ale i širokej verejnosti v zmysle prevencie pred onkologickými ochoreniami. Časopis je odborne garantovaný a v spolupráci s uznávanými lekármi v ňom prinášame výlučne korektné informácie, podávané však zrozumiteľnou formou.


Kontakt

Web: Onko magazín

Vydavatel:
MedMedia, s.r.o.
Astrová 56, 821 01 Bratislava
IČO: 44285850
Telefón: 02/4363 1143, 0905 225 630
E-mail: herda@medmedia.sk