INFONEP

Časopis INFONEP je určený nepočujúcim, nedoslýchavým, ohluchnutým, osobám s kochleárnym implantátom, ich rodinám, priateľom učiteľom.

Časopis Infonep:

  1. informuje o živote a práci občianskych združení nepočujúcich a pre osoby s poruchou sluchu,
  2. informuje o aktivitách škôl pre sluchovo postihnutých a iných zariadení,
  3. poskytuje odborné články o slovenskom posunkovom jazyku a iné články,
  4. informuje o novinkách v oblasti načúvacích aparátov a kompenzačných pomôcok,
  5. poskytuje rozhovory so zaujímavými osobnosťami
  6. aktualizuje zaujímavosti a fotogalérie zo života nepočujúcich, nedoslýchavých, ohluchnutých, osôb s kochleárnym implantátom,
  7. venuje pozornosť otázkam sociálneho zabezpečenia a legislatívy,
  8. poskytuje rubriku pre deti, krížovku, súťaže, odborné články a články z oblasti histórie.

Kontakt

Adresa:

Úrad ANEPS,
Časopis Infonep,
Korytnícka 10/a,
821 07 Bratislava

Fax: 02/455 214 26,
Mobil: 0903 731 071 (sms),
E-mail: casopis.infonep@gmail.com

Web: Časopis INFONEP