Kroky Nádeje

Celoslovenské periodikum, ktoré vychádza dvakrát ročne je určené pre pacientov, rodinných príslušníkov, priateľov, dobrovoľných pracovníkov v oblasti zdravotníctva diagnózy sclerosis multiplex.

Celoslovenské periodikum, ktoré vychádza dvakrát ročne je určené pre pacientov, rodinných príslušníkov, priateľov, dobrovoľných pracovníkov v oblasti zdravotníctva diagnózy sclerosis multiplex.

Periodicita - 2x ročne


Kontakt

Vydavateľ:
Združenie sclerosis multiplex Nádej
Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava
IČO: 37 926 861
Telefón:+421 902 3333 50; +421 903 502 333
E-mail: valec@dlhediely.sk

Web:www.nadej.net