Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve.

Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia registrovaná na Slovensku podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - občianske združenie - pokračuje vo svojej práci po rozdelení ČSFR pod názvom Liga proti rakovine SR (LPR SR) s neprerušeným členstvom v ECL a UICC.

V r. 1990, keď Liga proti rakovine vznikla, sa pridala k programu Európa proti rakovine. Tým, že sa stotožnila s kľúčovými úlohami boja proti rakovine, sa postupne začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stala sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie.

Na medzinárodnej úrovni spolupracuje Liga proti rakovine SR (LPR SR) so 40 organizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými organizáciami vo svete.

Činnosti

1. Výchova, informovanosť, prevencia

  • a) V oblasti prevencie chce Liga proti rakovine SR (LPR SR) zintenzívniť výchovu verejnosti. Prostredníctvom informačných letákov, brožúrok a kampaní pokračovať vo zvyšovaní povedomia, že rakovine sa dá v mnohých prípadoch predísť, že sa dá úspešne liečiť, ak sa včas zistí.
  • b) V súlade s kampaňou vyhlásenou UICC „Obezita a deti“ sa zameriavať na formovanie zdravého životného štýlu u detí. Liga proti rakovine SR (LPR SR) chce upozorniť na riziká zlého stravovania, podnecovať k športu a pohybu ale i neustále pripomínať ako správne a s mierou tráviť čas na slnku.
  • c) Liga proti rakovine SR (LPR SR) plánuje pokračovať a rozširovať onkologickú výchovu na školách, organizovať pre vyučujúcich inovačné semináre a podieľať sa na vybavovaní škôl potrebnými učebnicami a technikou.

2. Starostlivosť o pacientov a ich rodiny

  • a) Cieľom činnosti v tejto oblasti je pokračovať v programe umožňujúcom návrat pacientov do života a zlepšenie kvality ich života i života ich blízkych. V novovybudovanom „Centre pomoci“ chce Liga proti rakovine SR (LPR SR) rozšíriť tento program o nové služby pre pacientov a širokú verejnosť a pričiniť sa o vybudovanie siete zariadení, poskytujúcich psychosociálnu pomoc v rámci celého Slovenska.
  • b) Naďalej chce Liga proti rakovine SR (LPR SR) poskytovať finančnú pomoc pacientom a ich rodinám, ktorí sa v dôsledku choroby dostali do ťažkej ekonomickej situácie.

3. Podpora klinických a výskumných projektov

Liga proti rakovien SR (LPR SR) chce pokračovať v poskytovaní finančnej podpory projektom, ktoré prispievajú k rozvoju preventívnych, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístupov.

Centrum pomoci Bratislava

CENTRUM POMOCI PONÚKA TIETO BEZPLATNÉ SLUŽBY:

Poradenská a informačná služba, Linka pomoci

Počas pracovných dní od pondelka do piatku v čase od 9 – 13h a od 14 – 16h sú Vám k dispozícií lekári - onkológovia, sociálna sestra a odborníčka na psychosociálne poradenstvo prežívania ochorenia. Ich mená s príslušnou odbornosťou i dňom služby uvádzame každý mesiac na našej stránke www.lpr.sk. Zoznam nájdete i na recepcii Centra pomoci.

Kontakt je možný:

  • telefonicky na Linke pomoci na t.č. 02/52 96 51 48
  • prostredníctvom internetovej poradne
  • osobnou návštevou v Centre pomoci na Brestovej ul. č. 6 v Bratislave Ružinove

Rehabilitácia, relaxácia, zlepšenie fyzického i psychického stavu

Pod dozorom diplomovaného fyzioterapeuta. Nechceme nahrádzať odbornú medicínsku starostlivosť, ale pomáhať zlepšiť kvalitu života pacientov prevenciou nežiaducich zmien pohybového aparátu v dôsledku telesnej nečinnosti počas liečby a po nej a zmiernením symptómov spôsobených chorobou a jej liečbou. Po dohodnutom stretnutí a vstupnej prehliadke sa určí postup vybraných procedúr rešpektujúcich typ vášho ochorenia a jeho priebeh overený vašim lekárom.

Emocionálna a psychologická podpora

Formou individuálnych, ako aj skupinových stretnutí s odborníkmi chceme pomáhať riešiť problémy, ktoré pacientov a ich blízkych najviac zaťažujú.

Stretávanie svojpomocných skupín

Prostredníctvom organizovania programov zameraných na vzájomnú podporu, výmenu skúseností, navodenie pohody a na hľadanie ciest k návratu do života.

Špeciálny program organizovaný pre mladých onkologických pacientov

Programy v Centre pomoci sú určené aj pre mladých ľudí, pre ktorých je obdobie liečby a po nej spojené s pocitom určitej spoločenskej izolovanosti.

Semináre, kurzy, workshopy

Stretávanie záujmových skupín za účelom rozšírenia vedomostí vo zvolenej problematike (napr. stravovanie pri liečbe a po nej, sociálne problémy, starostlivosť o pacienta v domácom prostredí, zvládanie stresu, a pod.)

V rámci tejto oblasti Liga proti rakovine pripravuje od novembra 2009 v Centre pomoci LPR na Brestovej 6 v Bratislave – Ružinove aj pravidelné vzdelávacie prednášky pre žiakov a študentov základných i stredných škôl. Ich cieľom je poskytnúť mladým užitočné informácie o zdravom životnom štýle, možnostiach predchádzania onkologickým ochoreniam, všeobecné informácie o nádorovom ochorení. Plne obsadené termíny na tri mesiace dopredu - do konca januára 2010 naznačujú, že táto aktivita Ligy proti rakovine je zo strany škôl vítaná.

„Prednášky“ sú interaktívne a podávané z viacerých uhlov pohľadu - z pohľadu medicíny, názoru psychológa a nechýba na nich ani zisťovanie postoja mladej generácie k danej problematike. Podmienkou ich realizácie je neprítomnosť vyučujúceho na prednáškach, čo umožňuje väčšiu otvorenosť študentov, a tým aj možnosť aktívnejšieho pôsobenia voči známym a rozšíreným patologickým javom ako sú napr. fajčenie, pohlavné choroby, alkohol, a pod, t.j. faktory, ktoré majú vplyv na vznik onkologických ochorení.

Témy prednášok a následnej diskusie sú zamerané na štyri základné okruhy – „Zdravý životný štýl“, v rámci tejto prednášky sa kladie dôraz na stravu, pohybové aktivity, či psychickú vyrovnanosť. „Všeobecná onkológia“ je orientovaná na základné znalosti o onkologických ochoreniach a ozrejmuje pojmy ako onkologické ochorenie, jeho pôvod a vznik, komunikácia s chorým, vplyv onkologického ochorenia na psychiku pacienta. K ďalším okruhom patrí aj prednáška „Vplyv fajčenia a drogovej závislosti na vznik onkologického ochorenia“ a prednáška „HPV vírus, jeho príčiny a následky, jej súčasťou je aj diskusia o samovyšetrení prsníkov“. Od ďalšieho kalendárneho roku a podľa záujmu sa budú témy jednotlivých prednášok dopĺňať. Z dôvodu čo najlepšieho priblíženia problematiky viacerým ročníkom sú žiaci a študenti rozdelení na skupiny podľa veku - 8. a 9. ročníky základných škôl, 1. a 2. ročníky stredných škôl, samostatne sú prednášky pre dospievajúcich tínedžerov, t.j. 3-tie a 4-té ročníky stredných škôl.

Knižnica, informačný a vzdelávací materiál

Knižnica s možnosťou čítania a požičiavania kníh, poskytovanie brožúr, letákov.

Spoločenské podujatia

Besedy, stretávanie s umelcami a zaujímavými osobnosťami, hudba, a pod.

Záhrada

Slúži k navodeniu pohody, relaxu vo forme malých spoločenských posedení a pre zanietených záhradkárov možnosť dobrovoľných drobných prác na záhrade.

Web:
Liga proti rakovine

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať