Pacientské organizácie

Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Združenie STORM

Občianskeho združenia Delfín

Združenie Praderovho - Williho Syndrómu (PWS)

EFFETA - Stredisko svätého Františka Saleského

Klub Sclerosis Multiplex Nitra

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

ZOM Prešov

Priatelia slaných detí

Občianske združenie Prima

Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Klub detskej nádeje

Kardioklub SK

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o. z.,

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe

Asociácia Marfanovho syndrómu

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

Občianska poradňa Filia n.o.