Ozvena

Časopis "Ozvena" vychádza štvrťročne a je to spravodaj pre ľudí postihnutých nervovosvalovým ochoreniami ich priaznivcov, ktorý vydáva Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR).

Časopis "Ozvena" vychádza štvrťročne a je to spravodaj pre ľudí postihnutých nervovosvalovým ochoreniami ich priaznivcov, ktorý vydáva Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR). Integrálnou súčasťou každého čísla Ozveny sú informácie o aktuálnych legislatívnych zmenách, informačný servis zameraný na dôležité adresy, možnosti akými sa dajú zmierniť, kompenzovať dôsledky zdravotného postihnutia. Poskytujeme prehľad činností členov výkonného výboru, uverejňujeme správu o jeho zasadnutiach. Informujeme aj o aktivitách členov organizácie.

Zostaviteľom časopisu Ozvena je vedenie OMD v SR.


Kontakt

Web: Časopis Ozvena

V prípade Vašich postrehov alebo uverejnenia príspevkov, oznamov či reklamy, kontaktujte zostaviteľa časopisu Ozvena na adrese:
OMD v SR,Vrútocka 8 821 04 Bratislava 2
Tel.: 0911 268 688; 0907 262 293, 00421 2 43 41 16 86 / 43 41 04 74; 0948 529 976
E-mail: ozvena@omdvsr.sk