Detský lekár

Časopis zaoberajúci sa najnovšími poznatkami v liečbe detských chorôb, je určený pre laickú a odbornú verejnosť.

Časopis slovenskej pediatrickej spoločnosti.

Časopis zaoberajúci sa najnovšími poznatkami v liečbe detských chorôb, je určený pre laickú a odbornú verejnosť.


Kontakt

Web: [Detský lekár](http://www.samedi.sk/?page=casopisy&act=Preview&identif=Detsk%FDL)

Vydáva: Slovenská pediatrická spoločnosť vo vydavateľstve
SAMEDI s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Tel: + fax: 02/55 64 72 46
E-mail: samedi@samedi.sk