Maxi Light Lightening & amp, Purifing Body Lotion - Nebezpečný výrobok

29.10.2009 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Fínsku a v Nemecku.

Názov: Skin – whitening product – výrobok na zosvetlenie pokožky, Maxi Light Lightening & amp, Purifing Body Lotion
značka: Maxi Light
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
dovozca: AHECO African Food, Supplies Glashorst 123 3925 BR Scherpenzeel, Holandsko
výrobná šarža: LOT FSHP 090228 B
popis: viď obrázok,

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/29-10-2009/Skin–whitening-product-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/29-10-2009/Skin–whitening-product-2.jpg)
### Výrobok obsahuje glukokortikosteroid – clobetasol propionate, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 390) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
### Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.