Lipstick Baolishi/Julina - Nebezpečný výrobok

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

Názov: Lipstick BAOLISHI/JULINNA – rúž,
Značka: BAOLISHI a BAOLISHI/JULINNA,
Krajina pôvodu: Hong Kong,
Výrobná dávka: No 2 - červená, No 3 – ružová, No 4 – červená, No 8 – ružová, No 9 – hnedá, No 11 červená a BAOLISHI No 70,
Popis: rúž zabalený v plastovom obale.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/06-09-2010/Lipstick-Baolishi-Julina-min.jpg)
**V uvedených výrobkoch sa nachádza kadmium, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 68) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Látka je klasifikovaná ako CMR látka.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**