Zoznam pneumologických ambulancií zapojených do kampane SVETOVÝ DEŇ SPIROMETRIE 2010.

Zoznam jednotlivých špecializovaných pneumologických ambulancií, ktoré sa zapojili do kampane SVETOVÝ DEŇ SPIROMETRIE. V týchto ambulanciách budú môcť 14. októbra 2010 všetci záujemcovia absolvovať bezplatné spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií. Ambulancie sú členené podľa jednotlivých regiónov.

Bratislavský kraj

BRATISLAVA
MUDr. Mária Drugdová Pneumo-Alergo centrum s.r.o. Uzbecká 16
MUDr. Jaroslav Fortuník FNsP Bratislava - Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice Krajinská 91
MUDr. Katarína Hricová Nemocnica MO SR Cesta na Červený most 1
MUDr. Ján Hronec Novapharm s.r.o. - Železničná NaP Šancova 110
MUDr. Viera Chalková FNsP Bratislava - Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice Krajinská 91
MUDr. Ivana Kuderjavá Preventívne centrum Onkolog.ústav sv.Alžbety Heydukova 10
MUDr. Svetlana Kürthová Poliklinika Fedinova 9
MUDr. Mária Lisá Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ružinovská 6
MUDr. Yvonna Mihalecová Pneumo s.r.o.- pneumolog.ambulancia Nám.sv.Františka 6
MUDr. Vlasta Miková Poliklinika Fedinova 9
MUDr. Alena Muchová Dérerova NsP Limbova 5
MUDr. Katarína Nováková NsP MV SR Cintorínska 6
MUDr. Veronika Schwarzová Dérerova NsP Limbova 5
MUDr. Dušan Smolka NSP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11
MUDr. Jana Stolárová Poliklinika Ružinov Ružinovská 10
MUDr. Igor Uhliarik Katedra tuberkulózy a pľúcnych chorôb FZŠŠ SZU Ružinovská 6
MUDr. Štefan Urban Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ružinovská 6
MUDr. Dorota Zlochová Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ružinovská 6
MALACKY
MUDr. Štefan Litomerický Malacky,Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34
MUDr. Ľubica Lorencová Malacky,Nemocničná a.s., [interné oddelenie] Duklianskych hrdinov 34
PEZINOK
MUDr. Anna Urbanovičová Pezinok,POLIKLINIKA Hollého 2
SENEC
MUDr. Pavel Šilhár Senec,POLIKLINIKA Nám.1. mája č.6
Trnavský Kraj -------------
DUNAJSKÁ STREDA
MUDr. Mariana Bartošová NsP Veľkoblahovská 23
GALANTA
MUDr. Jozef Hlinka NsP sv.Lukáša Hodská 373/38
HLOHOVEC
MUDr. Helena Manduchová Poliklinika Nábrežie A. Hlinku 27
TRNAVA
MUDr. Diana Bartovičová NsP A.Žarnova 11
MUDr. Miroslava Čulagová NsP, [odd. pneumológie a ftizeológie] A.Žarnova 11
MUDr. Helena Horváthová Poliklinika Družba Starohájska 2
MUDr. Miroslava Horváthová NsP A.Žarnova 11
MUDr. Mojmír Konečný Poliklinika Družba,súkromná pneumologická ambulancia Starohájska 2
MUDr. Terézia Rolníková NsP A.Žarnova 11
MUDr. Dušan Salát NsP A.Žarnova 11
MUDr. Erika Suchánová NsP A.Žarnova 11
MUDr. Martina Uhlíková NsP, [odd. pneumológie a ftizeológie] A.Žarnova 11
PIEŠŤANY
MUDr. Ľubica Blahová Poliklinika Rekreačná 2
MUDr. Gabriela Drličková Poliklinika Rekreačná 2
SEREĎ
MUDr. Marta Kristeková Poliklinika Ivana Krasku 2464/38
SKALICA
MUDr. Renáta Mihálová TaRCH Koreszkova 7
ŠAMORÍN
MUDr. Marta Majerová NZZ Hlavná 52
VEĽKÝ MEDER
MUDr. Ladislav Szogl Poliklinika Poľovnícka 41
Nitriansky kraj ---------------
HURBANOVO
MUDr. Gabriel Ginzery Poliklinika Komárňanská 104
KOMÁRNO
MUDr. Vlasta Balážová NZZ Hedera Pevnostný rad 6
MUDr. Agneša Soósová Nemocnica FOR LIFE, n.o. Mederčská 39
LEVICE
MUDr. Anna Forgáčová NsP 29.augusta 2
NITRA
MUDr. Zdenka Galisová SOU Sv.Svoradu Kláštorská 134
MUDr. Ivana Gregorová SOU Sv.Svoradu Kláštorská 134
MUDr. Dana Lauková SOU Sv.Svoradu, [pneumologické oddelenie] Kláštorská 134
MUDr. Mária Letková Poliklinika Párovce Koceľova 29
MUDr. Ivan Marget SOU Sv.Svoradu, [pneumologické oddelenie] Kláštorská 134
MUDr. Bohumil Matula SOU Sv.Svoradu, [funkčnej diagnostiky oddelenie] Kláštorská 134
MUDr. Miriam Michaličková SOU Sv.Svoradu, [pneumologické oddelenie] Kláštorská 134
MUDr. Magdaléna Palicová SOU Sv.Svoradu, [pneumologické oddelenie] Kláštorská 134
MUDr. Daniel Paulovič NsP Špitálska 6
MUDr. Štefan Petríček SOU Sv.Svoradu Kláštorská 134
MUDr. Ján Plutinský SOU Sv.Svoradu, [pneumologické oddelenie] Kláštorská 134
MUDr. Peter Selický SOU Sv.Svoradu Kláštorská 134
NOVÉ ZÁMKY
MUDr. Katarína Arpášová NsP, [pneumologické oddelenie] F.Kapisztóryho 5
MUDr. Pavol Demo NsP, [pneumologické oddelenie] F.Kapisztóryho 5
MUDr. Jozef Marko NsP, [pneumologické oddelenie] Slovenská 11
MUDr. Alžbeta Považanová NsP, [pneumologické oddelenie] F.Kapisztóryho 5
ŠAHY
MUDr. Beáta Šomlová NsP Hontianska cesta 49
ŠAĽA
MUDr. Ľudovít Gremeň NsP Nemocničná 1
ŠTÚROVO
MUDr. Monika Szárazová Poliklinika Jesenského 85
ŠURANY
MUDr. Peter Radadič Poliklinika SNP 2
TOPOĽČANY
MUDr. Andrea Klačanská TaRCH Moyzesova ul.980/7
MUDr. Igor Paluga ZS Bernoláková 19
ZLATÉ MORAVCE
MUDr. Ladislav Solčiansky Poliklinika Bernolákova 24
ŽELIEZOVCE
MUDr. Ivan Skalický NsP Komenského 36
Trenčiansky kraj ----------------
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
MUDr. Jana Šudíková NsP Hviezdoslavova 23/3
BOJNICE
MUDr. Jozef Kubík NsP Prievidza, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 2
MUDr. Yveta Kubíková NZZ J. Kráľa 41/1656
MUDr. Ján Šlapák NsP Prievidza, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 2
ILAVA
MUDr. Alena Figurova NsP Štúrova 3
NOVÁKY
MUDr. Marcela Jančíková NZZ Okružná 5A
MYJAVA
MUDr. Antónia Malíková NsP Staromyjavská 59
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
MUDr. Alica Ďurišová Poliklinika Kpt.Nálepku 11
MUDr. Martin Šišan Poliklinika Kpt.Nálepku 11
PARTIZÁNSKE
MUDr. Vladimír Kretík NsP Nová nemocnica 511
POVAŽSKÁ BYSTRICA
MUDr. Pavla Dodeková NsP, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 986/1
MUDr. Helena Oravcová NsP Nemocničná 986/1
MUDr. Ján Šimo NsP, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 986/1
PRIEVIDZA
MUDr. Viera Fodorová NZZ Hviezdoslavova 1
MUDr. Katarína Virčíková Uniklinika Nábrežná 5
PÚCHOV
MUDr. Ivan Zubo NsP "Zdravie" a.s. Pod Lachovcom 1727/55
TRENČÍN
MUDr. Ľubica Bevilaquová NsP Legionárska 28
MUDr. Renáta Borská NsP, [pneumologické oddelenie] Legionárska 28
MUDr. Miroslava Gogorová NsP, [pneumologické oddelenie] Legionárska 28
MUDr. Dáša Mikušová NsP, [pneumologické oddelenie] Legionárska 28
MUDr. Štefan Svitok ÚVTOS Súdna 15
MUDr. Hedviga Šrámková NsP, [pneumologické oddelenie] Legionárska 28
MUDr. Andrea Zigová NsP, [pneumologické oddelenie] Legionárska 28
Banskobystrický kraj --------------------
BANSKÁ BYSTRICA
MUDr. Eva Bérešová NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1
MUDr. Daniela Kemková NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1
MUDr. Juraj Mazal NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1
MUDr. Dagmar Ovšáková Zdravomed Cesta k nemocnici 23
MUDr. Júlia Štipková NsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, NsP FDR,[pneumologické oddelenie] Nám.L.Svobodu 1
MUDr. Soňa Vicová NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1
BANSKÁ ŠTIAVNICA
MUDr. Angelika Žoltická NsP Bratská 17
BREZNO
MUDr. Zdena Volentierová NsP Banisko 1
MUDr. Veronika Zvaríková NsP Banisko 1
KRUPINA
MUDr. Filoména Ľuptáková NsP 29.augusta 23
MUDr. Juraj Rayman Poliklinika Belanského 773
LUČENEC
MUDr. Jana Eichlerová NsP Nám. Republiky 14
MUDr. Eva Jakabová NZZ Hviezdoslavova 38/2836
MUDr. Radovan Košturiak NsP Nám. Republiky 14
MUDr. Gabriela Košturiaková NsP Nám. Republiky 14
NOVÁ BAŇA
MUDr. Lýdia Palajová ZS Zdravie Švantnerova 24
REVÚCA
MUDr. Vlasta Ružiaková Revúcka medicínsko-humanitná, n. o. Litovelská 25
RIMAVSKÁ SOBOTA
MUDr. Tünde Agócsová NZZ Dobšinského 4380
MUDr. Andrea Honéczy NsP Šrobárova 1
MUDr. Klára Šarkanová NsP Šrobárova 1
TORNAĽA
MUDr. Mariana Beňovská Poliklinika Sládkovičova 1
VEĽKÝ KRTÍŠ
MUDr. Denisa Žaloudeková Všeobecná nemocnica s poliklinikou Nemocničná 1
ZVOLEN
MUDr. Eliška Beláková NsP Vaše zdravie n.o. Kuzmányho nábrežie 28
MUDr. Ľubica Drábová NsP Vaše zdravie n.o. Kuzmányho nábrežie 28
MUDr. Klára Ďuricová NsP Vaše zdravie n.o. Kuzmányho nábrežie 28
MUDr. Helena Hukelová Poliklinika Eurotrade Slovakia,s.r.o. J. Jiskru 8
MUDr. Darina Plžiková NsP Vaše zdravie n.o. Kuzmányho nábrežie 28
ŽIAR NAD HRONOM
MUDr. Jozef Horniak NsP Sládkovičova 13
MUDr. Monika Kubischová NsP, [pneumologické oddelenie] Sládkovičova 13
MUDr. Ľudmila Šperková NsP, [pneumologické oddelenie] Sládkovičova 13
Žilinský kraj --------------
BYTĆA
MUDr. Dagmar Bálintová Poliklinika Sidónie Sakalovej 161/16
ĆADCA
MUDr. Mária Hriňová NsP Palárikova 2311
MUDr. Jozef Imrišík NsP Palárikova 2311
DOLNÝ KUBÍN
MUDr. Mária Kodajová NsP L.Nádaši-Jége Nemocničná 1944/10
LIPTOVSKÝ HRÁDOK
MUDr. Lucia Kováčiková Poliklinika J.D.Matejovie 542
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MUDr. Irena Štefanová Poliklinika Jánošíkovo nábrežie 2
MARTIN
MUDr. Anna Hrčová Poliklinika Škultétyho 7
MUDr. Pavol Jamriška Zdravotné stredisko Mudroňová 16
MUDr. Anna Mešková Martinská fakultná nemocnica, [pneumologické oddelenie] Kollárova 2
NÁMESTOVO
MUDr. Ján Trabalík Poliklinika Ul. červeného kríža 62
RAJEC
MUDr. Mária Marianková Poliklinika Hollého 200/47
RUŽOMBEROK
MUDr. Margita Berešíková Ústredná vojenská nemocnica, [pneumologické oddelenie] Ul. generála M. Vesela
MUDr. Pavol Chrúst Ústredná vojenská nemocnica, [interné oddelenie] Ul. generála M. Vesela
MUDr. Elena Rybárová Poliklinika, [pneumologické oddelenie] Považská 12
MUDr. Alena Stančoková Ústredná vojenská nemocnica, [pneumologické oddelenie] Ul. generála M. Vesela
TRSTENÁ
MUDr. Martin Kadlec NsP, [pneumologické oddelenie] Mieru 549/16
MUDr. Antonina Urban NsP, [pneumologické oddelenie] Mieru 549/16
MUDr. Katarína Zimáňová NsP, [pneumologické oddelenie] Mieru 549/16
MUDr. Miroslav Žáčik NZZ Damiza Mieru 549/16
ŽILINA
MUDr. Miriam Brunová NsP, [pneumologické oddelenie] Ul. V. Spanyola 43
MUDr. Drahoslava Glosová NsP Ul. V. Spanyola 43
MUDr. Mária Kleinová NsP, [pneumologické oddelenie] Ul. V. Spanyola 43
MUDr. Maruška Korbašová NsP, [pneumologické oddelenie] Ul. V. Spanyola 43
MUDr. Klement Matuška NsP Ul. V. Spanyola 43
MUDr. Mária Palúchová NsP, [pneumologické oddelenie] Ul. V. Spanyola 43
MUDr. Anna Tatárová NsP, [pneumologické oddelenie] Ul. V. Spanyola 43
Prešovský kraj --------------
BARDEJOV
MUDr. Helena Leščišinová NsP Sv. Jakuba, n.o., Sv. Jakuba 21, Bardejov
MUDr. Dana Macková NZZ Bezručova 9
MUDr. Ladislav Urge NsP Sv. Jakuba, n.o., [pneumologická ambulancia] Sv. Jakuba 21, Bardejov
HUMENNÉ
MUDr. Alžbeta Barnová NsP A. Leňu, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 7
MUDr. Martin Feník NsP A. Leňu, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 7
MUDr. Alexander Golubov NsP A. Leňu, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 7
MUDr. Jana Nemčíková NsP A. Leňu, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 7
MUDr. Milan Petrovaj Ambulancia tuberkulózy a pľúcnych chorôb Hviezdoslavova 29
MUDr. Zuzana Šalátová NsP A. Leňu, [pneumologické oddelenie] Nemocničná 7
MUDr. Ľubomír Tilňák NsP A. Leňu Ul. 1. mája
KEŹMAROK
MUDr. Kristína Bartková NsP V. Alexandra Hviezdoslavova 1
LEVOĆA
MUDr. Eva Brugošová Ambulancia TaPCH Železničný riadok 2
MEDZILABORCE
MUDr. Nikolaj Savčák NsP Medzilaborce n.o. Komenského 134/4
POPRAD
MUDr. Denisa Kavková NZZ Mnoheľova 2
MUDr. Jozef Komada NZZ Pneumologická ambulancia Zdravotnícka ul 3525/3
MUDr. Ján Lorinčík Nemocnica, a.s. Poprad Banícka 803/28, Poprad
PREŠOV
MUDr. Emília Babčáková FNsP J.A. Reimana Hollého 14
MUDr. Ľuboslava Frajtová FNsP J.A. Reimana Hollého 14
MUDr. Martin Šofranko Ambulancia TaRCH Levočská 19/A
MUDr. Jozef Tomečko FNsP J.A. Reimana, [pneumologické oddelenie] Hollého 14
SABINOV
MUDr. Elena Gáborová Poliklinika n.o. SNP 1
SNINA
MUDr. Ján Sabol Ambulancia tuberkulózy a pľúcnych chorôb Strojárenská 524
STROPKOV
MUDr. Jozef Vrábeľ NZZ Hviezdoslavova 23
SVIDNÍK
MUDr. Irena Remačová NsP Svidník MUDr. Pribulu 412/4
MUDr. Eva Tökölyová TaPCH-ET s.r.o. MUDr. Pribulu 148
TATRANSKÁ KOTLINA
MUDr. Štefan Reinhardt Sanatórium n.o, [pneumologické oddelenie] Tatranská Kotlina
VRANOV NAD TOPĽOU
MUDr. Juraj Čupka Vranovská Nemocnica n.o. M.R. Štefánika 187
MUDr. Dušan Hanidžiar Vranovská Nemocnica n.o. M.R. Štefánika 187
VYSOKÉ TATRY
MUDr. Beáta Piskáčková VÚPCH, [pneumologické oddelenie] Nová Polianka 8
MUDr. Nadežda Turčanová Santórium Dr. Guhra n.o, [pneumologické oddelenie] Tatranská Polianka
Košický kraj ------------
GELNICA
MUDr. Izolda Kluknavská NsP Nemocničná 28
KOŚICE
MUDr. Marta Grešáková Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Peter Jurčo Zdravotné stredisko Smetanova 2
MUDr. Miroslav Krchňavý Poliklinika US Steel Areál U. S. Steel
MUDr. Ľubomír Legáth Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Beáta Legáthová Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Martin Orolín Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Pavol Pobeha Fakultná nemocnica L. Pasteura, [pľúcne odd.] Rastislavova 43
MUDr. Mária Pobehová Poliklinika Sever Komenského 37/A
MUDr. Erika Pribulová Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Andrej Somoš Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Viera Tereková Poliklinika Sever Komenského 37/A
MUDr. Štefan Tóth Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Kvetoslava Trézová Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43
MUDr. Ružena Zambová Poliklinika Sever Komenského 37/A
KRÁĹOVSKÝ CHLMEC
MUDr. Pavol Karakó NsP Nemocničná 8
KROMPACHY
MUDr. Marcela Hritzová NsP Banícka 1
MICHALOVCE
MUDr. Ľubica Kmečová NsP Stráňany
MUDr. Agáta Lešová NsP Špitálska 1
MUDr. Andrea Mattová NsP Stráňany
MUDr. Ján Stripai NsP Stráňany
MUDr. Darina Tomková NsP [pneumologické odd.] Špitálska 1
MOLDAVA NAD BODVOU
MUDr. Jana Jurčová Poliklinika Moldava n. Bodvou ČSA 13
ROŽŇAVA
MUDr. Eva Henzélyová Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory Špitálska 1
MUDr. Emília Krokavcová Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory Špitálska 1
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MUDr. Slavomír Hrebenár Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Jánského 1
MUDr. Vincent Žifčák Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Jánského 1
STARÁ ĽUBOVŇA
MUDr. Zdena Lisá Ľubovňianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3
TREBIŠOV
MUDr. Arpád Bercík NsP SNP 1
MUDr. Branislav Hnát NsP SNP 1
MUDr. Eva Chovancová NsP SNP 1
MUDr. Mária Karcagiová NsP SNP 1
VEĽKÉ KAPUŠANY
MUDr. Alica Molnárová Poliklinika Fabryho 20