Ako sa u detí prerezávajú zuby

Prinášame vám všetko o vývoji detského chrupu, prerezávaní zubov a ich raste.

Ako úplne prvé, už pri narodení, sa môžu v ústach objaviť tzv. prelaktálne zuby. Jedná sa však o menejcenné nadpočetné zúbky, ktoré je potrebné odstrániť.

 • nasleduje obdobie mliečneho chrupu, keď sa cca v 6 mesiacoch začnú prerezávať prvé zúbky, až do cca 3 rokov, kedy by už mliečny chrup mal byť kompletný.
 • nasleduje obdobie zmiešaného chrupu, keď sa cca v 6 rokoch prerežú prvé trvalé stoličky. Následne začne vypadávanie mliečnych zúbkov a prerezávanie ďalších, stálych zubov, až cca do 12 rokov, keď sa všetky mliečne zuby vymenia za trvalé.
 • nasleduje obdobie trvalého chrupu

Mliečny chrup

Mliečny chrup tvorí 20 mliečnych zubov. V každom kvadrante (vpravo hore, vpravo dole, vľavo hore a vľavo dole) je teda 5 zubov, a to smerom od stredu dozadu:

 • prvý rezák, druhý rezák, očný zub, prvá stolička, druhá stolička
 • poradie, v akom sa zúbky prerezávajú, je väčšinou stabilné, individuálne rozdiely sú v čase prerezania. Dôležité je, aby malo dieťa kompletný mliečny chrup najneskôr do 3 rokov.

Prerezávanie mliečnych zubov:

 • prvé rezáky (jednotky) a druhé rezáky (dvojky): 6 - 9 mesiac. Najprv dolné jednotky, potom horné jednotky, horné dvojky a nakoniec dolné dvojky
 • prvé stoličky (štvorky): 12 - 15 mesiac, najprv horné, potom dolné
 • očné zuby (trojky): 16 - 20 mesiac
 • druhé stoličky (päťky): 20 - 30 mesiac, najprv dolné, potom horné

Trvalý chrup

Trvalý chrup tvorí 32 trvalých (stálych) zubov. V každom kvadrante je 8 zubov, od stredu dozadu: prvý rezák, druhý rezák, očný zub, prvý a druhý črenový zub (premolár), prvá, druhá a tretia stolička (molár).

Prerezávanie stálych zubov:

 • 1. etapa prerezávania:
 • prvé stoličky (šestky): 6 - 7 rok
 • prvé rezáky (jednotky): 6 - 8 rok
 • druhé rezáky (dvojky): 8 - 9 rok
 • 2. etapa prerezávania:
 • očné a črenové zuby (trojky, štvorky a päťky): 10 - 12 rok
 • druhé stoličky (sedmičky): 13 - 15 rok
 • 3. etapa prerezávania:
 • tretie stoličky (osmičky): 17 - 30 rok

Trvalé zuby sa prerezávajú najprv v sánke, okrem črenových zubov, ktoré sa prerezávajú najprv v hornej čeľusti. U dievčat sa môžu zuby prerezávať aj o rok a pol skôr ako u chlapcov.