Cestovné poistenie

Pred každým vycestovaním do zahraničia, či už za oddychom alebo aktívnou prácou by sme nemali zabúdať na cestovné poistenie. Veď ako sa hovorí, človek nikdy nevie čo sa môže stať a nakoniec, okrem samotného úrazu utrpí asi najväčší šok naša peňaženka.

Pred každým vycestovaním do zahraničia, či už za oddychom alebo aktívnou prácou by sme nemali zabúdať na cestovné poistenie. Veď ako sa hovorí, človek nikdy nevie čo sa môže stať a nakoniec, okrem samotného úrazu utrpí asi najväčší šok naša peňaženka.

Dnes je možné uzavrieť si cestovné poistenie v niekoľkých poisťovniach na Slovensku. Ceny sa samozrejme líšia, do poistenia sa preto nepúšťajte bezhlavo, a nechajte si poradiť s výberom poisťovne, kde vám na požiadanie predložia aj porovnanie cien iných poisťovní.

Dlhodobé versus krátkodobé cestovné poistenie

Na základe svojich potrieb si môžete vybrať z niekoľkých pripoistení. Okrem liečebných nákladov si tak môžete pripoistiť aj batožinu, zodpovednosť za škodu, poistenie rizikového športu, záchrannej služby, alebo predčasného návratu. Cestovné poistenie Vám pokryje náklady v prípady nepredvídaných udalostí na dovolenke, alebo pracovnej ceste v zahraničí alebo na Slovensku.

Krátkodobé cestovné poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu trvania jednej cesty. Dlhodobé cestovné poistenie si uzatvárate na dobu poistenia minimálne jeden rok. Takéto poistenie môžete nájsť aj pod názvom viacročné cestovné poistenie alebo celoročné cestovné poistenie.

Na čo máme v rámci cestovného poistenia nárok

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov si uzatvárate pre prípad úrazu, choroby alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Poistné krytie obsahuje:

 • náklady na ošetrenie a liečenie
 • náklady na lieky, zdravotné pomôcky, obväzový materiál
 • náklady na diagnostiku
 • hospitalizácia - pobyt v nemocnici
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky
 • náklady na prevoz chorého do vlasti - repatriácia

Úrazové poistenie do zahraničia

Úrazové poistenie si s poisťovňou môžete dojednať zvlášť alebo si úrazové poistenie pripoistiť k liečebným nákladom. Úrazové poistenie sa nevzťahuje na úrazy typu rozbité koleno ale poisťovňa kryje náklady pri smrti následkom úrazu, alebo ak sa Vám na dovolenke stane úraz z ktorého máte trvalé následky.

Rizikové športy

Rizikové alebo adrenalínové športy sa poisťujú za prirážku, pretože predstavujú nielen pre klienta ale aj pre poisťovňu veľké riziko. Niektoré poisťovne rizikové športy vôbec nepoisťujú.
Prehľad športov, od ktorých nemôžete očakávať poskytnutie poistného plnenia.

 • letecké športy - parašutizmus, motorové a bezmotorové lietanie, lietanie na rogale, paragliding, parasailing, letecká akrobacia, ...
 • motoristické športy - autokros, motokros, ralye, rýchlostné preteky
 • niektoré zimné športy - alpinizmus, skialpinizmus, akrobatické lyžovanie, sánkovanie, jazda na boboch a skiboboch, lyžovanie a snowbordovanie mimo vyznačených tratí, heliboarding, skoky na lyžiach, snežný skúter
 • horolezectvo, jaskyniarstvo - speleológia, mountainboarding
 • vodné športy - potápanie s dýchacím prístrojom bez inštruktora, vodný skúter, kaňoning, jazda na divokej vode - rafting, kajak, kanoe

Poistenie batožiny

 • osobné veci - šatstvo, obuv, a podobne

 • cennosti a klenoty- šperky, drahé kamene, perly, zlato, hodinky, kožuchy a kožušiny

 • elektronické a optické prístroje - fotoaparát, videokamera, ďalekohľad, atď.

 • športové potreby a náradie

 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri dopravnej nehode alebo následkom živelnej udalosti

 • odcudzenie batožiny - krádež vlámaním alebo lúpež

 • strata batožiny odovzdanej dopravcovi

 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny následkom ťažkého úrazu alebo ochorenia poisteného.

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • škody na zdraví alebo usmrtením
 • škody na majetku a ušlom zisku
 • právne náklady na obranu proti neoprávneným nárokom na náhradu škody

Poistenie stornopoplatkov

Poistenie stornovacích poplatkov kompenzuje náklady, spojené so zrušením cesty, napr. storno zájazdu alebo letenky, a to zrušenie cesty z presne vymenovaných dôvodov:

 • vážne akútne ochorenie alebo úraz poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • strata alebo zničenie cestovných dokladov
 • povolanie na vojenské cvičenie

Poistenie predčasného návratu

Poistenie predčasného návratu nahradí nevyčerpané náklady na vopred objednané a zaplatené služby, napr. ubytovanie a dopravné náklady, a to z vážnych dôvodov:

 • akútny zdravotný stav poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúci jeho prevoz do vlasti
 • smrť poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • škoda na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska živelnou udalosťou či trestným činom tretej osoby.

Čo je to asistenčná služba

Pri uzatvorení cestovného poistenia dostanete automaticky kartičku s telefónnym číslom na asistenčnú službu s číslom vašej poistnej zmluvy a vašimi základnými informáciami. Asistenčná služba slúži na poskytnutie informácií v prípade poistnej udalosti vzniknutej v zahraničí. Pomôže Vám s výberom lekára, nasmeruje Vás kam máte ísť, dopredu informuje lekára ku ktorému idete, o Vašom zdravotnom stave, v prípade jazykovej bariéry zariadi tlmočnícke služby, pomôže Vám pri strate osobných dokladov, poskytne Vám pomocnú ruku pri predčasnom návrate. Táto linka je pre Vás veľmi dôležitá, číslo od asistenčnej služby preto nosti vždy pri sebe.

Online cestovné poistenie

Najpohodlnejším spôsobom uzavretia poistnej zmluvy počas pár minút, samozrejme s optimálnom poistnou ochranou, je cestovné online poistenie. Online poistenie si cestovateľ navolí presne podľa svojich potrieb, priamo zo svojho obľúbenoho kresla kdekoľvek na svete. Celý proces prebieha veľmi rýchlo, jednoducho a čo je dôležité, celá fáza poistenia sa je bezpečná. Mnoho dobrodružných cestovateľov a dovolenkárov sa viaže na také online poistenie, pri ktorom poisťovňa ponúka neobmedzené krytie liečebných nákladov a asistenčných služieb.

Pri neobmedzenom krytí Vám poisťovňa kryje akúkoľvek škodu na zdraví alebo v spomínaných pripoisteniach do neobmedzenej výšky. Takže určite je dôležité pozerať sa aj na výšku krytia. Je veľa prípadov, kedy človek precení samého seba i svoje schopnosti. Mnohokrát si možno poviete, že stačí poistenie liečebných nákladov len do výšky krytia jednotlivých poisťovní, ale ako sa hovorí, cena ľudského života je nevyčísliteľná.
Ceny zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách

Prečo sa poistiť na cesty