Tehotenstvo, dojčenie dieťaťa a celiakia

Tehotenstvo žien, ktoré majú celiakiu môže prebiehať pri dodržiavaní niektorých zásad celkom normálne. Dojčenie dieťaťa je všeobecne veľmi zdravé a neohrozuje dieťa vznikom celiakie. Pokiaľ má dojčiaca mamka celiakiu je dojčenie taktiež normálne a zdraviu dieťaťa prospešné.

Tehotenstvo žien, ktoré majú celiakiu, môže prebiehať pri dodržiavaní niektorých zásad celkom normálne. Dojčenie dieťaťa je všeobecne veľmi zdravé a neohrozuje dieťa vznikom celiakie. Pokiaľ má dojčiaca mamka celiakiu je dojčenie taktiež normálne a zdraviu dieťaťa prospešné.

Dedičnosť celiakie

Čo sa týka dedičnosti celiakie je známe, že sa celiakia môže dediť v 15 až 20 %. Na jej vzniku sa podieľa množstvo zmien genetického materiálu, tie sa uplatňujú v rôznych obdobiach vývoja choroby. Najvýznamnejšie podklady ochorenia spôsobujú mutácie ( zmeny genetického materiálu) HLA-DQ2 a DQ8 na krátkom ramene šiesteho chromozómu. Táto zmena sa vyskytuje u väčšiny celiatikov. Zmeny imunity, zmeny priepustnosti sliznice tenkého čreva a celkovú náchylnosť k auto imúnnym ochoreniam sú spôsobované aj mutáciami iných chromozómov a síce 2,5,19.

Tehotenstvo ženy s celiakiou

Pokiaľ žena s celiakiou chce otehotnieť je vhodné tehotenstvo plánovať na dobu klinickej remisie (obdobie, kedy nie sú žiadne známky ochorenia alebo došlo k ústupu ochorenia).

Pre priebeh tehotenstva bez komplikácií je potrebná kontrola u gynekológa aspoň 1 krát za tri mesiace. Nie je správne byť vystresovanou v tehotenstve, lebo vo väčšine prípadov ide o normálny vývoj plodu a pohoda matky priaznivo ovplyvňuje práve vývoj plodu. Lekársky dohľad je však dôležitý najmä preto, že pri vzniku komplikácií sa môže vyskytnúť napríklad oneskorený vnútromaterničný vývoj plodu, nízka pôrodná váha novorodenca, potrat plodu, predčasný pôrod alebo aj nevyhnutnosť indikácie pôrodu cisárskym rezom. Pre prevenciu potratov je nutná okrem pravidelnej kontroly u gynekológa aj striktná bezlepková diéta.

Dojčenie a celiakia

Dojčenie do 1 roku môže priaznivo zamedziť vzniku niektorých ochorení medzi, ktoré patrí aj celiakia. Názory na možnosť vývinu ochorenia celiakie vo vzťahu s dĺžkou dojčenia dieťaťa sa niekedy rozlišujú. Renomované odborné časopisy uverejnili niektoré štúdie, ktoré podporujú dĺžku dojčenia minimálne 1 rok, iné články uviedli názor, že celiakiu môže spôsobiť, ak dieťa je dlho dojčené a nemá pestrejšiu stravu po prvom polroku života.

Ak berieme do úvahy väčšinu štúdií, ktoré sa retrospektívne ( spätné hodnotenie ) zaoberali vplyvom dĺžky kojenia u detí s celiakiou uprednostníme radšej dlhšie kojenie než predčasné odstavenie dojčaťa a prechod na umelú výživu. Správne je teda prikloniť sa k prirodzenému štýlu výživy dieťaťa a pokúsiť sa dojčiť dieťa minimálne 1 rok.

Odborníci na výživu prehodnotili vstup lepku do dojčenskej výživy a odporúčajú, aby aj pri dojčení alebo pri umelej výžive dojčiat došlo k prvému príjmu lepku v potrave od 17 do 27 týždňa života (nie neskôr), pričom má ísť o minimálne množstvá lepku. Je nevhodné malé dieťa kŕmiť potravou, ktorá obsahuje vysokú nárazovú dávku gluténu. Ide o takzvané postupné zavádzanie lepku do dojčenskej výživy, pretože sa jedná o alergén a treba si naň zvykať postupne.

Dojčiace matky, ktoré trpia celiakiou nepredstavujú žiadne riziko ohľadom výživy dieťaťa.

Ako zistiť, či dieťa nezdedilo alebo nemá celiakiu:

Pokiaľ niektorý z rodičov trpí ochorením celiakiou alebo sa obávate, že vaše dieťa môže mať celiakiu, potom je vhodné všímať si rizikové prejavy u dieťaťa a tie sú:

  • črevné prejavy: hnačky, bolesti brucha, strata hmotnosti, nafukovanie brucha, vracanie, zápcha
  • mimo črevné prejavy sú : chudokrvnosť, rednutie kostí, poruchy rastu, kožné prejavy ako výsevy drobných vyrážok, fľaky a podobne.

Pri podozrení z možnosti ochorenia je však nevyhnutné podstúpiť vyšetrenie u lekára- špecialistu, ktorý diagnostikuje podľa štandardných postupov či ide o celiakiu alebo iné ochorenie s podobnými prejavmi.

Katoska

až na ranne nevolnosti při ktorych mi pomohol gravimilk som mala všetko v poriadku . A pravda je, že aj mliečka som mala menej, takže som synka dokrmovala Sunarom premium