Ťažkosti nepočujúcich, ktorým denne čelia!

Predstavte si svet bez zvuku a frustrácie, keď sa snažíte niečo vyjadriť, čo cítite, alebo potrebujete a nejde to. Na svete žije niekoľko desiatok miliónov sluchovo postihnutých.

Predstavte si svet bez zvuku a s frustráciou, keď sa snažíte niečo vyjadriť, čo cítite a potrebujete, no nejde to. Na svete žije niekoľko desiatok miliónov sluchovo postihnutých.

Možnosti liečby

Mnoho nepočujúcich ľudí má pocit, že ich problém so sluchom vzbudzuje zbytočnú ľútosť, namiesto snahy pomôcť. Pomerne veľké percento nepočujúcich, najmä tých od narodenia, občas vzdávajú začlenenie sa do „zvukového sveta“, bez ohľadu na to, aké sú súčasné alebo budúce moderné technológie, ktoré nepočujúcim pomáhajú počuť.

Súvisiace odkazy:

Detstvo plné bojov

V mnohých ohľadoch je hluchota azda najťažšia pre deti. Jazyk je komunikačný prostriedok, ktorým sa spoznávame so svetom, komunikujeme s rodičmi, našimi najbližšími a rovesníkmi. Nepočujúce deti majú viac problémov sa dorozumieť, aj kvôli tomu, že sa popri rozvíjaní schopnosti čítať z pier musia naučiť aj posunkovú reč.

Často sa môžu cítiť sami. Väčšina malých deti prechádza fázou zvláštnej úzkosti. Predstavte si strach nepočujúceho batoľaťa, ktoré je v kočíku oslovené cudzími ľuďmi, ktorí môžu mať aj priateľské úmysly, no nepočujúce dieťa nevie plne pochopiť prihováranie sa.

Jazykové problémy

Písaná slovenčina je založená na hovorenom slove. Čítanie, písanie a porozumenie všetkým vyžaduje vyššie jazykové zameranie. Deti, ktoré sa učia iba písať majú ťažkosti rozumieť učiteľom a spolužiakom. Podľa výskumov stredná úroveň gramotnosti nepočujúcich 18-ročných bola rovnaká ako správanie 10-ročných. Je dôležité si uvedomiť, že tieto testy boli založené na porozumení jazyka a nemerali IQ.

INFO plus:
Svetová federácia nepočujúcich vznikla v Ríme v roku 1951. Je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa snaží o rovnosť, rešpektovanie a lepšie vzdelanie všetkých ľudí so sluchovým postihnutím.