Zubné röntgenové vyšetrenie

Röntgenové vyšetrenie je veľmi dôležitou súčasťou komplexného stomatologického vyšetrenia pacienta. Udáva sa, že zubný lekár dokáže pri klinickom vyšetrení (pohľadom a sondou) odhaliť iba cca 30% kazov. Okrem zubného kazu môže röntgenové vyšetrenie odhaliť celý rad ďalších ochorení.

Röntgenové vyšetrenie je veľmi dôležitou súčasťou komplexného stomatologického vyšetrenia pacienta. Udáva sa, že zubný lekár dokáže pri klinickom vyšetrení (pohľadom a sondou) odhaliť iba cca 30% kazov. Okrem zubného kazu môže rentgenové vyšetrenie odhaliť celý rad ďalších ochorení (nadpočetné či zaklinené zuby, cysty, nádory, zlomeniny atď.).

 • röntgenové snímky v zubnom lekárstve môžu byť
 • o intraorálne - vkladajú sa do úst - patria tu periapikálne filmy, bite-wing a oklúzne filmy
 • o extraorálne - film je mimo úst, zvonku - patrí tu ortopantomogram, zadopredné a bočné projekcie lebky a telerentgen
 • v zubných ordináciách sa najčastejšie používajú intraorálne röntgeny a ortopantomogram

Intraorálny röntgen (i.o.rtg)

 • intraorálny röntgen je dnes bežnou súčasťou každej modernej zubnej ambulancie. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti zubárskeho kresla, kde pri vyšetrení sedíte.
 • v preklade to znamená „röntgen v ústach“. Jedná sa o malý (2x3,5cm alebo 3x4cm) rtg snímok, ktorý sa vkladá do úst za vyšetrované zuby. Rentgenka prístroja sa nastavuje zvonku tak, aby smerovala na vyšetrovanú oblasť.
 • používa sa na detailné zobrazenie jednotlivých zubov – na odhalenie skrytých kazov, zistenie patologických ložísk pri hrote zubného koreňa, pri ošetrovaní koreňových kanálikov atď.

Ortopantomogram (OPG)

 • je to röntgenový snímok veľkosti 15x30cm, zhotovený na špeciálnom prístroji.
 • Buď je súčasťou modernej stomatologickej ambulancie, alebo vám ho urobia na röntgenologickom pracovisku.
 • na jednom snímku sú zachytené všetky zuby, priľahlé kosti hornej čeľuste aj sánky, oba temporomandibulárne kĺby, časť nosnej dutiny a časť čeľustných dutín
 • na tomto snímku sa dajú rozpoznať chorobné alebo úrazové zmeny zobrazených oblastí - cysty, nádory, zlomeniny, zápalové ochorenia čeľustí, zadržané zuby, väčšie (aj skryté) zubné kazy, orientačne aj stupeň poškodenia parodontu atď.
 • tento snímok by mal byť zhotovovaný pravidlene každé dva roky u dospelých a detí od 15 rokov
 • snímok sa zhotovuje tak, že pacient stojí s fixovanou hlavou a rentgenka aj film sa otáčajú okolo hlavy pacienta

Rádioviziografia (RVG)

 • rádioviziografia je moderná metóda zhotovenia röntgenového snímku zubov, pri ktorej je rtg film nahradený digitálnym senzorom. Rentgenové snímky z dutiny ústnej (intraorálne) alebo ortopantomogram sú zobrazené bezprostredne po expozícii na monitore počítača.
 • v súčasnosti ide o najbezpečnejší spôsob rentgenovania pri minimálnej expozícii röntgenovým žiarením
 • výhody rádioviziografie:
 • o významné zníženie dávky žiarenia v porovnaní s klasickým rtg snímkom
 • o rýchlosť – snímok je k dispozícii okamžite
 • o odpadá chemický proces vyvolávania
 • o lepšia kvalita zobrazenia
 • o jednoduché archivovanie digitálneho obrazu
 • o možnosť dodatočných úprav snímku v počítači (zväčšenie, kontrast, jas atď.)

Čo treba urobiť pred vyšetrením

 • rentgenového snímku sa nemusíte obávať, ani sa na neho nejako pripravovať. Odložíte si všetky kovové veci - ozdoby (náušnice, prívesky, náramky), okuliare a hodinky.
 • dostanete ochrannú vestu, aby neboli zbytočne ožiarené blízke časti tela
 • ak ste tehotná, nezabudnite o tom informovať vášho lekára, ak to nie je nevyhnutné (napr. úraz), röntgenovaná nebudete
 • ak sa zhotovuje intraorálny snímok u malých detí, sedia väčšinou v kresle na rodičovi. Ortopantomogram sa zhotovuje iba ak dieťa spolupracuje a je dostatočne vysoké, aby prístroj aj so stoličkou mohol byť v najnižšej výške.