Nedovoľte bolesti, aby obmedzovala váš život

Ak si neviete poradiť s akútnou chronickou bolesťou, využite šancu konzultovať svoje problémy s algeziológmi v 1. internetovej klinike.
**Algeziológ** je lekár, ktorý sa zameriava na **diagnostiku a liečbu ťažkých stavov chronickej bolesti** nádorového aj nenádorového charakteru. Pri liečbe spolupracuje aj s ďalšími odborníkmi, ktorí majú v náplni práce liečbu bolesti, napr. anesteziológmi, neurológmi, internistami či akupunkturistami.

Algeziológ aplikuje multidisciplinárny prístup, vďaka čomu je zabezpečené využitie viacerých liečebných možností. Každý jednotlivec vníma bolesť subjektívne, a preto jej intenzitu nevieme zmerať. Práve kvôli tomu sa kladie dôraz na vzájomnú spoluprácu pacienta a odborníka. Proces liečby si vždy vyžaduje systematický prístup a trpezlivosť. Vďaka tomu je potom možné úspešne odstrániť aj niekoľkoročné problémy, na ktoré už nezaberajú bežné lieky proti bolesti a vyžadujú si špeciálny prístup odborníka.

Nedovoľte, aby vás bolesť obmedzovala v práci, v psychickej a fyzickej kondícii a zasiahla vás, vašu rodinu a váš rozpočet. Netrpte už preto dlhšie a opýtajte sa odborníkov na možnosti progresu a liečby vašich zdravotných ťažkostí.

V 1. internetovej klinike www.klik-klinik.sk poskytujú svoje konzultácie odborníci z algeziológie, ktorí vám radi poradia, ako najlepšie vyriešiť vaše zdravotné problémy.

Kontaktujte: