Vzťah na diaľku – môže fungovať? Ako ho zvládnuť?

Byť odlúčený od svojej milovanej polovičky nie je jednoduchou záležitosťou a mnohokrát to prináša veľa trápenia a smútku obom partnerom. Existuje však niekoľko dobrých rád, ktoré môžu udržať váš vzťah na diaľku silný a stabilný.

vztah_na_dialku_netcall Zdroj foto: Shutterstock.com

Môže vzdialenosť medzi partnermi zničiť ich vzťah?

Nevýhodou vzťahu na diaľku a s tým spojenou odlúčenosťou je tendencia, že partneri môžu byť menej šťastní než v geograficky blízkom vzťahu. Môže to viesť postupne k ohrozeniu jeho „prežitia“.

Vzťah na diaľku teda nie je ľahký, avšak neplatí ani to, že by vzdialenosť nutne musela zničiť vzťah. Výskumy ukázali, že vzťahy na diaľku môžu mať vyššiu kvalitu a byť oveľa stabilnejšie, akoby sme predpokladali. Musí však spĺňať isté podmienky. Prekvapivé sa ukázali výsledky skúmania, že neboli zistené rozdiely medzi vzťahmi na diaľku a geograficky blízkymi vzťahmi v nasledujúcich bodoch: v intimite, komunikácii, v uspokojení vo vzťahu, v oddanosti, v sexuálnej komunikácii alebo uspokojení. Tieto zaujímavé zistenia môže podporovať napríklad aj fakt, že keď sa pár vidí navzájom iba počas niekoľkých víkendov alebo návštev, nemusia mať partneri potrebu sledovať sa alebo riešiť každodenné nepríjemnosti alebo ťažkosti, ktoré sú bežné v geograficky blízkych vzťahoch. Hodnotia vzťahy na báze krátkych spoločne strávených periód, keď sa správajú voči sebe najlepšie ako vedia.


Prečítajte si aj:

Tipy od šťastných párov, ktorým to klape už niekoľko rokov

Aké sú podmienky úspešného vzťahu na diaľku?

Podmienky vzťahu na diaľku., ktoré sú k stabilnému vzťahu potrebné, je komunikácia a oddanosť. Tým sa môže vzťah na diaľku stať stabilnejším ako „geograficky“ blízky vzťah. Dôležité sú isté úpravy, nastavenie postojov a životného štýlu môže pomôcť udržať lásku nad vodou. Aké sú dôležité rady pre vzťah na diaľku?

1. Ostaňte v kontakte

Nakoľko nevidíte jeden druhého priamo, dôležité je vytvoriť a udržovať emocionálne spojenie tak často, ako sa dá. Nemusí ísť o siahodlhé konverzácie. Frekventovaná komunikácia s partnerom/kou vyjadria záujem a starostlivosť - investuje čas a úsilie do vzťahu. Väčšie časové medzery spôsobia, každodenné skúsenosti z kontaktu ustúpia do pozadia a budete tak musieť začať akoby od nuly zakaždým, keď budete spolu hovoriť.

2. Využiteľné formy komunikácie

Každému vyhovuje iná forma komunikácie, treba vyskúšať viacero foriem - textové správy, mail, sociálne siete a pod., kde uvediete určité detaily zo svojho každodenného života.

Žena pri notebooku Zdroj foto: Shutterstock.com

3. Nezabúdajte na partnera ani v čase zaneprázdnenosti

V prípade zaneprázdnenosti je dôležité to dať vedieť partnerovi/ke a spojiť sa ihneď, ako sa dá.

4. Hovorte o malých, „banálnych“ veciach

Nemyslite si, že každá konverzácia s parterom/kou musí byť hlbokou diskusiou o vašom vzťahu, nádejách, snoch a predstavách. Zamerajte sa na drobnosti: na to, čo sa bežne robí aj vo vzťahu – nakupovanie, úlohy, povinnosti a pod. Komunikácia o banálnych veciach môže posilniť spojenie vo vzťahu.

5. Navštevujte sa

Pokúste sa naplánovať si návštevu partnera/ky tak často, ako je to možné a ako vám to financie dovoľujú. Vidieť jeden druhého naživo je dôležité a je potrebné to využiť, ak sa to dá. Komunikácia a kontakt tvárou v tvár je rovnako dôležitá ako dôvera a oddanosť vo vzťahu.

6. Snažte sa navzájom poznávať

Ako je to v každom inom vzťahu, je potrebné stráviť istý čas spoznávaní ma porozumením partnera/ky. Snažte si zachytiť a zapamätať, čo vaša polovička obľubuje, čo ju zaujíma, čo robieva a skúmajte jej osobnosť v spoločných rozhovoroch. To vám pomôže dokonca aj pri výbere darčekov.

7. Partner/ka je vždy len človekom

Vzdialenosť zjemňuje srdce a idealizuje partnera/ku. Práve to môže pomáhať vytvárať stabilitu vzťahu, ale zasa prílišná idealizácia partnera/ky môže spôsobiť ťažkosti pri opätovnom stretnutí. V tomto bode vám môže pomôcť každodenná komunikácia o veciach bežného života.

Komunikovanie Zdroj foto: Shutterstock.com

8. Podporujte jeden druhého aj na vzdialenosť

Snažte sa byť s partnerom/kou v kontakte hlavne, ak má problémy, cíti sa zle, alebo v akomkoľvek stave či situácii. Je to dôležité pre vedomie vašej starostlivosti u partnera/ky. Ste „tu“, ak vás potrebuje. Vaše prepojenie a ochota podporuje vaše zameranie na partnera/ku. Podpora jeden druhého je dôležitá pre pocit vašej vzájomnej závislosti jedného na druhom.

9. Vytvárajte si vzájomnú dôveru

Dôvera je pre vzťah životne dôležitá. Pokúste sa byť verný/á a vyhnite sa pokušeniam. Ak spravíte chybu, je osobitne dôležité byť úprimný/á a povedať partnerovi/ke pravdu. Hojné využívanie mailu a online kontaktu je výborný prostriedok na podporu dôvery vo vzťahu. Buďte spojení a zaviazaní voči sebe. Dôležité je byť voči sebe úprimní a zdieľať si osobné informácie. To, čo by vás malo spolu držať, by nemali byť len morálne záväzky či sociálny tlak, ale hlavne vzťah. Vzťah na diaľku môže byť ohrozujúci pre „vzťah“ vtedy, ak sa oň intenzívne nestaráme.


Prečítajte si aj:

Tipy od šťastných párov, ktorým to klape už niekoľko rokov

Použitá literatúra:

  • EMENER, W. G., LAMBOS, W. A.: Our loving relationship. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2009, 338 s.
  • Can Long-Distance Relationships Really Work? In psychology.today. Dostupné na internete: https://www.psychologytoday.com/blog/meet-catch-and-keep/201505/can-long-distance-relationships-really-work
Online

Odporúčam prácu skutočných ger socialistov Dálková láska, ktorí, rešpektujúc rôzne perspektívy súčasného sveta a jeho (ne)závislých osudov, hovoria, že je to len z núdze cnosť.
Takáto forma lásky, prezentovaná ako možnosť (?!?), je manželmi Beck natvrdo nazvaná "láska v hlave".
Človeku stačia bežné dilemy - napokon, aj blízkosť je diaľka, ktorá sa dá zmerať.