Kto sú návštevníci internetovej kliniky Klik-Klinik?

Klik-Klinik oslavuje 2. narodeniny a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli opäť pozrieť trochu bližšie na našich návštevníkov a vyhodnotiť ich spokojnosť s touto modernou a jedinečnou službou.

Kto sú návštevníci internetovej kliniky Klik-Klinik? Zdroj foto: Shutterstock.com

Od marca 2014 sa do služby registrovalo už viac ako 5000 užívateľov a ich počet sa denne zvyšuje. Takáto informácia nás nesmierne teší a veríme, že narastajúci trend bude pokračovať.

Po každej zrealizovanej konzultácii sa ľudí pýtame na spokojnosť a dôvody kontaktovania odborníkov cez www.klik-klinik.sk. Viac ako 58 % užívateľov uvádza, že hlavným dôvodom ich registrácie bola potreba získania iného názoru špecialistu (tzv. second opinion) na ich zdravotný problém. 35 % opýtaných sa potrebovalo rýchlo zorientovať vo svojom zdravotnom probléme a získať ďalšie informácie. Registrovaní užívatelia taktiež oceňujú možnosť kontaktovať špecialistu v prípade, že si dlhodobo nevedia poradiť so svojimi ťažkosťami, ako aj prínos toho, že nemusia presedieť celý deň v čakárni.

Možnosť poradiť sa s odborníkom online o svojich zdravotných problémoch, bez nutnosti návštevy lekára využíva hlavne mladšia generácia, ktorá v dnešnej dobe doslova žije na internete. Pokiaľ ide o rozdelenie návštevníkov podľa pohlavia, za obdobie fungovania Klik-Klinik navštevujú stránku častejšie ženy ako muži, celkovo v pomere 3:1.

Rozdelenie návštevníkov Klik-Klinik podľa veku Zdroj foto: redakcia ZDRAVIE.sk

Rozdelenie návštevníkov Klik-Klinik podľa pohlavia Zdroj foto: redakcia ZDRAVIE.sk

Pokiaľ ide o návštevnosť v jednotlivých mestách na Slovensku, výrazne dominuje Bratislava. Ďalej nasleduje Žilina, Košice, Trnava, Michalovce a päticu miest, z ktorých pochádza najviac návštevníkov Klik-Klinik uzatvára Nitra.

Návštevnosť Klik-Klinik podľa miest Zdroj foto: redakcia ZDRAVIE.sk

Skúsenosť ľudí so službou 1. internetovej kliniky www.klik-klinik.sk je podľa odpovedí pozitívna. Viacerí uviedli, že odpoveď od odborníka bola pre nich užitočná a pomohla im v riešení ich problémov so zdravím. Priaznivo ohodnotili komunikáciu s odborníkom, rýchlosť odpovede, odbornú úroveň, zrozumiteľnosť aj rozsiahlosť odpovede.

Medzi najčastejšie využívané špecializácie patria urológovia, gynekológovia, dermatovenerológovia, ortopédi, oftalmológovia a otorinolaryngológovia (ORL).