5 problémov, s ktorými ľudia najčastejšie vyhľadávajú pomoc psychológa

Ešte prednedávnom sa automaticky rozumelo, že návšteva psychológa je iba pre „bláznov“. Mnohí ľudia však už zistili, že rozhovor so psychoterapeutom môže pomôcť pri riešení ich problémov.

Návšteva psychológa Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to psychoterapia?

Psychoterapia je forma liečby založená na vzťahu medzi daným jednotlivcom a psychológom/psychoterapeutom. Psychoterapia je založená na dialógu, prebieha v bezpečnom a podpornom prostredí, ktorý terapeut vytvára pre svojho klienta/ku, aby mohol/a voľne hovoriť – bez posudzovania, objektívne. Pomáha riešiť problémy, s ktorými sa klient/ka borí, ktoré ho/ju ubíjajú a znemožňujú mu žiť svoj život komfortne a kvalitne.

Môžeme preto povedať, že psychoterapia si kladie za cieľ pomáhať klientom žiť šťastnejšie, zdravšie a produktívnejšie. V tejto práci sa využívajú techniky, ktoré tomuto cieľu dopomáhajú, identifikujú a menia myslenie, cítenie a správanie alebo sa klienti učia nové zručnosti.


Prečítajte si aj:

­10 otázok a odpovedí od psychológa o depresií

Základné problémy, s ktorými klienti navštevujú psychológa

1. Väčšie životné udalosti

Problémom číslo jedna môže byť väčšie životné udalosti: hroziaci rozvod alebo partnerský rozchod, finančná kríza, vážne zdravotné ťažkosti alebo úraz, riešenie krízy stredného veku, starnutie a pod. Čo je cieľom a očakávaniami v týchto životných otázkach? Je to predovšetkým nájdenie zručného a neposudzujúceho psychológa, ktorý pomáha jednotlivcom alebo párom nachádzať nové cesty riešenia ich problémov, nové spôsoby komunikácie, ktoré nemajú osvojené a umožnia im vyjsť z bludného kruhu. Pri kríze stredného veku alebo pri starnutí je dôležité hľadanie nového zmyslu života, obnovenie seba samého/ej vstupom do novej kariéry, stretávanie sa s novými ľuďmi, rozvoj osobnosti.

2. Depresia

Druhým najčastejším problémom je ­depresia. Sú to stavy, keď máme problémy vstať z postele, nachádzať zmysel a motiváciu k životu, ak to, čo nás bavilo a napĺňalo nás už nemá zrazu zmysel nadchnúť nás a dávať nám radosť zo života. Hoci pri danom probléme je veľmi dôležitá medikamentózna liečba (liečba liekovou formou), pri miernejších formách je dôležitá až nevyhnutná kobinovaná práca so psychológom.

3. Úzkostné poruchy

Úzkostné poruchy sú treťou skupinou, s ktorými klienti/ky prichádzajú pre psychoterapeutickú pomoc. Sú to stavy, keď sa cítime nervózni alebo sme v panike napr.v sociálnych situáciách, vystúpeniach, alebo sú to rôzne fóbie (strachy z rôznych vecí a pod.). Patrí sem aj tzv. posttramatická stresová porucha, ktorá nastupuje po prežití závažných tráum a skúseností, ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré vytvárajú veľmi silný stres a takto paralyzujú človeka, ktorý ich zažíva a obmedzujú jeho život.

4. Problémy spojené s hnevom

Štvrtou skupinou sú problémy spojené s hnevom a podráždenosťou, nakoľko v dnešnej dobe musíme čeliť obrovskému tlaku z požiadaviek či už v práci alebo v rodine alebo aj z neustálej stimulácie súčasnej technológie. Mnohí ľudia nevedia adekvátne zvládať stres, ktorý sa na nich dennodenne valí a následne vybuchujú v hneve - či už verejne alebo častejšie pri tých, ktorých majú najradšej. V tomto smere je preto dôležité naučiť sa rôznym vhodnejším spôsobom komunikácie a zvládania hnevu – nakoľko hnev často zasahuje vzťahy a narušuje ich. Klienti/ky riešia svoje problémy novými spôsobmi a pomáhajú tak aj svojej rodine a okoliu.

5. Rodinné a rodičovské problémy

Piatou kategóriou môžu byť rôzne rodinné a rodičovské problémy. Rozvodmi a vytváraním rodín, ktoré sú zmiešané napr. s deťmi z viacerých vzťahov vznikajú často vážne vzťahové a výchovné problémy. Samotné rodičovské problémy sú častým problémom – od problémov s nevhodným správaním detí, či už doma alebo mimo domova, cez nadmerné trávenie času na internete, hrami hier, kontakt s nevhodnými skupinami rovesníkov a s tým spojené problémy, až ako prvý kontakt s drogami a pod. Deti sa takto môžu často odcudzovať a naberať formy správania, ktoré narušujú fungovanie rodiny – to ovplyvňuje samozrejme ostatných členov rodiny a stavia rodičov do nezávideniahodnej pozície riešenia svojich detí.

Ďalšie typy problémov

Samozrejme sú aj ďalšie dôležité problémy, s ktorými vchádzajú klienti/ky do pracovne psychoterapeuta, môžu to byť ešte napr. závislosti (alkohol, drogy, gamblerstvo, nelátkové závislosti), smútok a strata, nedostatok sebavedomia, poruchy príjmu potravy, psychické poruchy a ďalšie.

Rovnako, ako sa staráme o svoje telesné zdravie a navštevujeme lekára, keď máme zdravotný problém, mali by sme využívať pomoc psychoterapeuta v situáciách, na ktoré nám nestačia psychické sily a naučiť sa to vnímať ako štandardnú starostlivosť o seba v dnešnej dobe.

Použitá literatúra:

  • FELTHAM, C.: What's the good of counselling and psychotherapy? The benefits explained. London, SAGE Publications. 2002, 296 s.

Prečítajte si aj:

­10 otázok a odpovedí od psychológa o depresií