Sluch

Orgánom sluchového zmyslu je ucho, ktoré sa skladá z vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha. Jednotlivé orgány majú svoje funkcie a úlohy. Aké sú to?

Ucho Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to sluch?

Sluch je jedným z piatich zmyslov človeka. Tento zmysel je dôležitý pri komunikácii a získavaní informácií. Orgánom sluchového zmyslu je ucho, ktoré sa skladá z vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha. Jednotlivé časti ucha sú orgánmi, ktoré zachytávajú alebo tlmia zvukové vlny, ktoré sa šíria vzduchom alebo vodou.

Anatómia sluchu Zdroj foto: Shutterstock.com


Prečítajte si aj:

Až 80% informácií prijímame zrakom. Viete ako funguje?

Vonkajšie ucho

Ušnica a vonkajší zvukovod tvoria vonkajšie ucho. V zvukovode sa nachádzajú chĺpky a mazové žľazy, ktoré tvoria ušný maz a slúžia na ochranu a bránia vniknutiu cudzých telisok. Ušnica sústreďuje zvukové vlny do zvukovodu, tieto vlny pôsobia ako tlaková sila na bubienok, ktorý vibruje podľa sily a výšky zvukového podnetu. Bubienok je hranicou medzi vonkajším a stredním uchom.

Anatómia ucha Zdroj foto: Shutterstock.com

Stredné ucho

Bubienok a sluchové kostičky (kladivko, nákovka, strmienok) tvoria stredné ucho. Kostičky tvoria sústavu pomocou ktorej prenášajú vibrácie bubienka na oválne okienko a tým rozkmytajú tekutinu v časti vnútorného ucha. Nadmerné vibrácie pri silných zvukoch môžu poškodiť ucho, zníženie vibračných tlakov ako prevenciu poškodenia zabezpečujú dva malé svaly. Pri silných a pretrvávajúcich zvukoch sa napnú a vtedy ide o takzvaný bubienkový reflex. Tieto svaly tiež znižujú citlivosť na vnímanie vlastného hlasu. Vnútorné ucho zabezpečuje prenos zvukových podnetov.

Bubienková dutina je prepojená s hlatanom cez Eustachovu trubicu. Eustachova trubica slúži na vyrovnávanie tlaku v stredoušnej dutine s vonkajším prostredím. Táto trubica sa otvára len pri zívaní, kýchaní a žuvaní, prehĺtaní. U detí je táto trubica široká a cez ňu sa môžu šíriť infekcie z hltanu do stredného ucha.

Vnútorné ucho

Vo vnútornom uchu sa nachádzajú receptory sluchu a rovnováhy. V spánkovej kosti sa nachádza komplikovaný systém dutín a kanalíkov, ktoré navzájom komunikujú a vytvárajú bludisko vnútorného ucha. Prevod zvukov zabezpečuje slimák (kochlea). Vibrácie spôsobujú prenos na nervové bunky a pomocou šírenia vzruchu sa dostávajú až do mozgu, ktorý slúži ako koncový orgán na identifikáciu zvuku.

Stereofónne vnímanie zvukov je umožnené existenciou dvoch uší a vďaka nim môžme lokalizovať zdroj zvuku. Vyšetrenie citlivosti sluchu sa uskutočňuje pomocou prístroja audiometra, ktorý generuje tóny s rôznou intenzitu.


Prečítajte si aj:

Až 80% informácií prijímame zrakom. Viete ako funguje?