Hmat

Hmat je jeden z piatich ľudských zmyslov, vďaka ktorému dokážeme poznávať tvary a povrchy predmetov. Vnímame ním dotyk, tlak, chlad, teplo a bolesť. Tieto informácie získavame prostredníctvom nervových zakončení, nerovnomerne rozmiestnených v celej koži.

Hmat Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako hmat funguje?

K hmatu patria aj nervové zakončenia, ktoré informujú o napätí svalov, šliach a kĺbov. Podnety, získané na periférii, sa nervovými dráhami dostávajú do mozgu a ten lokalizuje miesto, z ktorého podnet pochádza.

Na podráždenie receptorov hmatu stačí len veľmi slabý podnet. Jemný dotyk je vnímaný príjemné, ale pri silnom tlaku sú tými istými receptormi tieto podnety vnímané ako nepríjemné alebo až bolestivé. Citlivosť receptorov na hmat je veľmi individuálna, rovnaký podnet môže byť u jedného človeka vnímaný ako bolestivý a u iného nie. Intenzita bolesti je závislá od hustoty receptorov v určitej oblasti. Najviac sa ich nachádza na končekoch prstov a na špičke jazyka, najmenej na chrbte.


Mohlo by vas zaujímať:

Anatómia kože

Druhy hmatových receptorov

Hmat funguje pomocou viacerých typov receptorov. Voľné nervové zakončenia reagujú na tlak a dotyk.

Meissnerove telieska sa nachádzajú najmä v nevlasatých a neochlpených častiach kože ako pery, končeky prstov, dlane, chodidlá, prsníkové bradavky a vonkajšie pohlavné orgány. Reagujú na ľahké dotyky a jemné pohyby predmetov po koži a využívame ich pri posudzovaní povrchu predmetov.

Paciniho telieska sa nachádzajú v hlbšom podkožnom tkanive a reagujú až na vyšší tlak. Korene vlasov a chlpov sú obtočené nervovými zakončeniami a registrujú pohyb vlasu.

Ruffiniho telieska sú prítomné v hlbších vrstvách kože a kĺbových púzdrach a informujú mozog o pretrvávajúcom tlaku a deformitách.

Merkelove telieska sa nachádzajú na končekoch prstov a sú veľmi citlivé na tlak. Z receptorov sa nervové vzruchy prenášajú do mozgu. Rýchlymi dráhami putujú zmyslové informácie menšej intenzity s náhlymi zmenami. Pomalé dráhy prenášajú hrubšie tlaky s nepresnou lokalizáciou a šteklenie.

Fantómová bolesť je jav, prejavujúci sa na miestach už neexistujúcej končatiny a vzniká podráždením nervov, prenášajúcich vnem z periférie. Vyskytuje sa po amputácii. Zdroj prenesenej bolesti je často na inej časti tela, ako kde ju pacient pociťuje.

Hmat je veľmi individuálny a zložitý zmysel, preto sa jeho poruchy ťažko diagnostikujú. Zaujímavé je, že ženy majú lepší hmat ako muži a to kvôli kratším prstom a menšej vzdialenosti medzi jednotlivými hmatovými receptormi.

Zdroje:

  • JAVORKA K. a kol. 2006. Lekárska fyziológia. Druhé vydanie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. ISBN 80-8063- 231-6, s.470-484
  • MRÁZ P. a kol. 2006, Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: Slovak Academic Press,2006. ISBN: 8089104967, s.347-350

Mohla by vas zaujímať aj anatómia ľudskej kože:

Anatómia kože