Červené krvinky (erytrocity)

Červené krvinky sú špecializované bunky, ktorých hlavnou funkciou je prenos krvných plynov - kyslíka a oxidu uhličitého. Hlavnou zložkou erytrocytov je krvné farbivo hemoglobín. Membrána erytrocytov obsahuje antigény, ktoré určujú krvnú skupinu. Červené krvinky majú životnosť 120 dní, preto sa priebežne obmieňajú, ich tvorba prebieha v kostnej dreni.

Červené krvinky Zdroj foto: Shutterstock.com

Počet červených krviniek

Počet červených krviniek u žien je 3,8-4,8 1012/l* a u mužov 4,3-5,3*1012/l krvi (Ery). Zvýšené množstvo erytrocytov sa nazýva polyglobúlia a za fyziologických okolností sa vyskytuje u novorodencov, u športovcov a pri pobyte vo vysokej nadmorskej výške. Pokles množstva erytrocytov sa nazýva anémia.

Stredný objem erytrocytov (MCV) je 75-95 fl. Normocyty sú červené krvinky, ktoré majú parametre v uvedených fyziologických hodnotách. Červené krvinky, ktoré majú objem menší sa nazývajú mikrocyty, megalocyty sú krvinky s väčším objemom ako je norma. Objem červených krviniek je typický pre rozdielne typy anémií.


Prečítajte si tiež:

Kedy môže nastať krvinkový deficit?

Druhy červených krviniek

Erytrocyty sa môžu odlišovať aj tvarom, na priereze majú fyziologicky tvar piškóty. Krvinky môžu byť ploché – planocyty, guľovité – sférocyty, eliptické – eliptocyty, prstencovité – anulocyty alebo kosáčikovité – drepanocyty. Diskovitý tvar červených krviniek zabezpečí pri čo najmenšom objeme čo najväčší povrch, ktorý je dôležitý pre difúziu kyslíka a ich prechod kapilárami.

Ochorenia červených krviniek

Najčastejším ochorením červených krviniek je anémia, čiže ich nedostatok. Pri anémiách, spôsobených nedostatkom železa, sú červené krvinky menšie a obsahujú menej hemoglobínu Nedostatok železa môže byť spôsobený jeho nedostatočným príjmom, zníženou absorbciou v čreve alebo zvýšenými stratami.

Príčinou megalocytovej anémie s veľkými rozmermi červených krviniek je nedostatok vitamínu B12 alebo kyseliny listovej.

Hemolytické anémie sú spôsobené nadmernou deštrukciou erytrocytov, ktorých prežívanie je skrátené len na niekoľko dní až hodín. Kostná dreň na pokrytie strát dokáže zvýšiť svoju produkciu červených krviniek až sedemnásobne, preto sa anémia objaví až pri prekročení možnosti týchto kompenzačných mechanizmov. Hemolytické anémie sú dôsledkom zmeneného tvaru erytrocytov, abnormalít ich membrány, zmien v štruktúre hemoglobínu, vplyvu toxínov a mnohých iných príčin.


Prečítajte si aj tento článok:

Kedy môže nastať krvinkový deficit?