Bylinkový čaj - nebezpečný výrobok

I n f o r m á c i a o nevyhovujúcom výrobku – atropín a skopolamín v bylinkovom čaji z Poľska.

Loyd - Herbal Tea Zdroj foto: UVZ SR

Dňa 16. 1. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané varovné oznámenie č. 2016.1818 – atropín a skopolamín v bylinkovom čaji z Poľska. Názov a označenie výrobku:

Herbal Tea – Mint with cranberry and herbs /Máta s brusinkou a bylinkami, obchodná značka: Loyd, balenie: čajové vrečká v krabičke, váha: 40,0 g, DMT: 31/07/2017, výrobca: Mokate S.A., ul. Katowicka 265, Ustron, 43-450 Poľsko, dodávateľ: Mokate Czech s.r.o., Počernická 96, 108 00 Praha 10 – Malešice.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Loyd - Herbal Tea Zdroj foto: UVZ SR

Loyd - Herbal Tea Zdroj foto: UVZ SR