Diagnóza W83 - Iné bližšie určené ohrozenia dýchania