Diagnóza - W85 - W99 Poškodenia elektrickým prúdom, žiarením, extrémnou teplotou a tlakom okolitého vzduchu

Články súvisiace s diagnózou W85 - W99 Poškodenia elektrickým prúdom, žiarením, extrémnou teplotou a tlakom okolitého vzduchu

Slnečné žiarenie