Diagnóza Y05 - Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily