Diagnóza Y08 - Napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi