Diagnóza Y09 - Napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi