Diagnóza G25 - Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti