Diagnóza I21.0 - Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny