Diagnóza I21.2 - Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach