Diagnóza I21.3 - Akútny transmurálny infarkt myokardu na nešpecifikovanom mieste