Diagnóza I33.9 - Bližšie neurčená akútna endokarditída