Diagnóza I71.9 - Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí