Diagnóza O34 - Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky