Diagnóza O35 - Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite a poškodení plodu