Diagnóza O68 - Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný fetálnym distresom