Diagnóza T93.5 - Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny