Články označené značkou 'Dýchavičnosť'

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)