Je osteoporóza dedičná?

Je osteoporóza dedičná? Ako sa mám proti nej chrániť?

Otázka

Je osteoporóza dedičná?

Odpoveď

Osteoporóza je metabolické ochorenie charakterizované nízkou hustotou kostnej hmoty, poruchou mikroarchitektúry kosti, čo spôsobuje zvýšenú lámavosť kosti a riziko vzniku zlomenín. Osteoporóza môže byť primárna (pri tomto type osteoporózy nie sú prítomné iné choroby vedúce k postihnutiu kosti), alebo sekundárna (pri tomto type je osteoporóza následkom inej choroby alebo poruchy napr. endokrinnej choroby, poruchy výživy, poruchy obličiek atď).

Predpokladám, že vaša matka má primárnu osteoporózu, pravdepodobne postmenopauzálnu (mávajú ju ženy po prechode ). Odhaduje sa, že u žien nad 50 rokov sa až u 40 % z nich do konca života vyskytne osteoporotická zlomenina.

Genetická predispozícia je jedným z najdôležitejších faktorov pre vznik osteoporózy, z tých ďaľších spomeniem hlavne nedostatok vápnika v potrave, nedostatok pohybu a vplyv niektorých toxických látok (alkohol, fajčenie).

Z vyššie napísaného vyplýva prevencia osteoporózy, v ktorej má kľúčové postavenie pravidelný pohyb, primeraný prívod vápnika v potrave. Nefajčenie a nízka spotreba alkoholu majú tiež význam o.i. aj v prevencii osteoporózy.