Čo je pneumothorax?

Čo je pneumothorax?

Otázka

Čo je pneumothorax?

Odpoveď

Pneumotorax znamená prítomnosť voľného vzduchu v pleurálnej dutine, t.j. v priestore medzi pohrudnicou pľúcnou a nástennou. Pľúcna pohrudnica je blana pokrývajúca pľúca a nástenná pohrudnica je blana pokrývajúca vnútrajšok hrudnej dutiny. Za bežných okolností to vlastne ani dutina nie je, lebo obe pohrudnice na seba naliehajú a je medzi nimi iba tenká vrstva tekutiny ako "mazadlo", aby sa oba listy pohrudnice mohli po sebe hladko kĺzať. Vzduch sa do pleurálnej dutiny može dostať pri úraze (napr. bodnom poranení hrudníka), alebo može byť pneumotorax "spontánny", kedy pľúca "prasknú", či už zo zjavnej alebo skrytej chorobnej príčiny.

Ďalej rozlišujeme pneumotorax otvorený a uzavretý (podľa toho, či komunikuje s vonkajším vzduchom alebo nie) a pneumotorax ventilový, kedy vplyvom zmien vnútrohrudníikového tlaku sa do pneumotoraxu nasáva čoraz viac vzduchu - toto može v konečnom dôsledku viesť ku kritickému ohrozeniu života pacienta. Pri hlbšom záujme o danú problematiku si pneumotorax možete naštudovať z niektorej lekárskej príručky (napr. Vademecum medici a pod.).