Z akých dôvodov môže mať 11-ročné dieťa vysoký krvný tlak? Ako sa u dieťaťa lieči a aké môže mať následky?

Z akých dôvodov môže mať 11-ročné dieťa vysoký krvný tlak? Ako sa u dieťaťa lieči a aké môže mať následky?

Otázka

Z akých dôvodov môže mať 11-ročné dieťa vysoký krvný tlak? Ako sa u dieťaťa lieči a aké môže mať následky?

Odpoveď

Na otázku nemožno jednoznačne odpovedať, môže ísť o následok prekonaného alebo prebiehajúceho ochorenia napr. obličiek, alebo niektorej žľazy s vnútornou sekréciou, ale najpravdepodobnejšie ide o začiatok klasickej tzv. esenciálnej hypertenzie. Na jej vzniku sa poddieľa mnoho faktorov - rodinný výskyt, nadváha, stresové situácie, zvýšený príjem soli,... Je nutné vyhľadať kardiológa-pediatra.