Čo robiť pri kolísavom tlaku?

co robiť pri kolísavom tlaku raz je velmi vysoký raz nízky co by mohlo pomocť okrem liekov

Otázka

Čo robiť pri kolísavom tlaku?

Odpoveď

I keď uvádzate málo údajov (pohlavie, vek, aké lieky užívate a či trpíte i na iné ochorenia) môžem Vám všeobecne odporučiť režimové opatrenia,vyvarovať sa stresu,telesnú aktivitu, zníženie príjmu soli a ak fajčíte tak to zanechajte a podľa potreby redukovať hmotnosť