Prejavuje sa hypertenzia napr. aj bolestivým pichaním v hrudníku pri hlbšom nadýchnutí?

Prejavuje sa hypertenzia napr. aj bolestivým pichaním v hrudníku pri hlbšom nadýchnutí, alebo náhlym silným búšením srdca, alebo tieto príznaky môžu byť spojené s niečim iným?

Otázka

Prejavuje sa hypertenzia napr. aj bolestivým pichaním v hrudníku pri hlbšom nadýchnutí?

Odpoveď

Vami popísané príznaky sa môžu vyskytovať pri hypertenzii,ale nie sú typické a môžu sa vyskytnúť i pri iných chorobách.Dosť časté sú prítomné pri duševnom,alebo trelesnom vyčerpaní,zvýšenej činňnnosti štítnej žľazy a podobne. Hypertenzia,až ba niektoré vzácne druhotné formy nemá typické príznaky.